Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Dokumentacje pocztoweCyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (01 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (02 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (03 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (04 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (05 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (06 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (07 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (08 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (09 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (10 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (11 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (12 1861)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (1861 - Spis)

Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (01 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (02 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (03 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (04 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (05 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (06 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (07 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (08 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (09 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (10 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (11 1862)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (1862 - Spis)

Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (01 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (02 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (03 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (04 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (05 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (06 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (07 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (08 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (09 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (10 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (11 1863)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (1863 - Dodatek nr 3)
Cyrkularz Zarządu Pocztowego Królestwa Polskiego (1863 - Dodatek nr 7)

* * * * * * * * * *

Ogólne przepisy pocztowe w Królestwie Galicyi 1897

* * * * * * * * * *

Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (01 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (02 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (04 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (05 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (06 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (07 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (08 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (09 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (10 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (11 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (12 1919)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (13 1919)

Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (01 1920)
Dziennik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Lublin (02 1920)

Tygodnik Urzędowy Dyrekcji Poczt i Telegrafów Bydgoszcz (1920)

* * * * * * * * * *

Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1919
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1919 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1920
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1920 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1921
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1921 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1922
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1922 - Spis
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów rok 1923
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów rok 1924
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów rok 1924 - Spis
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów rok 1925
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów rok 1925 - Spis
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów rok 1926
Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów rok 1926 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1927
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1928
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1928 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1929
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1929 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1930
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1930 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1931
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1931 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1932
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1932 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1933
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1933 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1934
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1934 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1935
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1935 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1936
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1936 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1937
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1937 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1938
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1938 - Spis
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Poczt i Telegrafów rok 1939

* * * * * * * * * *

Dyrektor Generalny Poczty w Księstwie Warszawskim
Rozkaz marszałka Dovoust, Ks. Warszawskie
Instrukcja dot. kontroli i clenia przesyłek KP
Książka służby dla pocztyliona (1874)
Instrukarz dla oficjalistów pocztowych KP 1817
Zbiór przepisów pocztowych KP 1861
Pierwszy Polski Podrecznik Pocztowy Kraków 1894
Książka informacyjna pocztowa dla użytku publiczności (1881)
Przepisy ruchu do ordynacji pocztowej z 1932 roku. Przesyłki listowe
Program nauki na Wydziale Pocztowym (1938)
Rozporządzenia Poczty Niemieckiej dot. Poznańskiego (Amtsblatt nr 69, 1919)
Regulamin Biurowy Ministerstwa Poczty i Telekomunikacji (1919)
Tymczasowa instrukcja obrotu pieniężnego za pomocą przekazów pocztowych (1919)
Tymczasowa instrukcja o zasiłkach i nadmiarach kasowych (1919)
Tymczasowe postanowienia (1919)
Zarys administracji pocztowej (1919)
Odpowiedzi min. H.I.Lindego na interpelacje poselskie 1919r.
Materiały źródłowe dot. G.Śląska z lat 1918-1922. Inf. dot. poczty patrz str 128
Informator pocztowca 1927r.
Stationsverzeichnis Eisenbahnen Europas (Polen) 1929
Zarządzenie o dopuszczeniu maszyny frankującej Hastler, czerwiec 1930r.
Ordynacja pocztowa 1931r.
Rozp. Rady Min. dot. pracowników PP "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" z 1.01.1934r.
Katalog druków MPiT z 1935 r.
Instrukcja o opłacaniu przesyłek listowych za pomocą maszyny
Umowy pocztowe w II RP (1932)
Jak korzystać z poczty, telegrafu i telefonu
Przepisy o przewozie poczty koleją

     Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 11.12.1918
Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 20.01.1920
Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 11.01.1921
Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski z 14.09.1922
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 14 z 1925
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 38 z 1928
Poczta Polska w WM Gdańsku cz.1
Poczta Polska w WM Gdańsku cz.2 i cz.3

Taryfa opłat pocztowych
Taryfa Pocztowych 1936
Taryfa Pocztowych 1937
Statystyka pocztowa 1937
Dziennik Taryf Pocztowych 1938 nr 9

* * * * * * * * * *

Przewodnik pocztowy dla obszaru WM Gdańsk, lato 1939
Taryfa Pocztowa DPO 1942

* * * * * * * * * *

Encyklopedia Pocztowa, litery A do C, A.Solecki, Gdańsk 1945
Encyklopedia Pocztowa, litery D do J, A.Solecki, Gdańsk 1945
Encyklopedia Pocztowa, litery K do L, A.Solecki, Gdańsk 1945
Encyklopedia Pocztowa, litery M do N, A.Solecki, Gdańsk 1945
Encyklopedia Pocztowa, litera O, A.Solecki, Gdańsk 1945
Encyklopedia Pocztowa, litera P, A.Solecki, Gdańsk 1945
Encyklopedia Pocztowa, litera R, A.Solecki, Gdańsk 1945
Encyklopedia Pocztowa, litera S do Z, A.Solecki, Gdańsk 1945
Encyklopedia Pocztowa, Skorowidz, A.Solecki, Gdańsk 1945

* * * * * * * * * *

Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.1
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.3
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.5 i 6
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.8
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.8a.1
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.8a.2
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.9
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz10
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.11-12
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.14
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.16
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. cz.20
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. II cz.16
Kursy koresp. do egz. na stan. kierow. w służbie pocztowo-telegr. IV cz.1-5

* * * * * * * * * *

Poczta Polska. Usługi w ruchu krajowym. Listy i druki 1999r.
Poczta Polska. Usługi w ruchu zagranicznym. Listy i paczki 1999r.
Poczta Polska. Pocztex 1999r.
Poczta Polska. Usługi w ruchu krajowym. Listy i druki 2000r.
Poczta Polska. Usługi w ruchu zagranicznym. Listy i paczki 2000r.
Poczta Polska. Usługi w ruchu krajowym 2001r.
Poczta Polska. Usługi w ruchu zagranicznym 2001r.
Poczta Polska. Cennik usług pocztowych w ruchu krajowym 2006r.
Poczta Polska. Vademecum Usług Publicznych, 28.06.2017r .

* * * * * * * * * *

Urzędy pocztowe i nazwy miejscowości
Spis miejscowości z wykazem urzędów pocztowych w Galicji 1877 r.
Spis miejscowości z wykazem urzędów pocztowych w Galicji 1897 r.
Spis miejscowości Księstwa Poznańskiego (1909)
Spis miejscowości pod okupacją aus.-węg. Dyr. K.u.K. Poczty, Lublinie, 1916r.
Spis miejscowości z wykazem urzędów pocztowych w Galicji 1918 r.
Skorowidz PL-D i D-PL miejscowości woj. pomorskiego i WMG 1920
Wykaz Urzędów Pocztowych województw Poznańskiego i Pomorskiego (1920)
Spis Urzędów Pocztowych Rzeczypospolitej Polskiej (1921)
Wykaz miejscowości i urzędów pocztowych województwa lubelskiego (1922)
Skorowidz Urzędów Pocztowych województwa Pomorskiego (1925)
Spis Urzędów Pocztowych Rzeczypospolitej Polskiej (1926)
Spis miejscowości z wykazem urzędów pocztowych w Woj. Śląskim, lata 20-te XX w.
Spis miejscowości z wykazem urzędów pocztowych w Woj. Poznańskim w 1933 r.
Zarządzenia ustalające nazwy miejscowości na ziemiach odzyskanych

Jesteś tutaj: START | LITERATURA FILATELISTYCZNA | Dokumentacje pocztowe