Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Okres znaczkowy

Okres znaczkowy

Okres znaczkowy, to okres w którym używane są znaczki pocztowe do wniesienia opłaty za usługi pocztowe związane z dostarczeniem listów z wyłączeniem pewnych szczególnych przypadków.

Znaczki pocztowe

Całostki pocztowe

Całości pocztowe

Okres przedznaczkowy

Okres przedznaczkowy

Okres przedznaczkowy oznacza czas, gdy usługi pocztowe nie były opłacane znaczkami pocztowymi lecz gotówką, z potwierdzeniem na liście wniesienia opłaty słowem "franco". Okres przedznaczkowy na ziemiach polskich trwał do pierwszych lat drugiej połowy XIX w każdym z trzech zaborów. W Prusach i w Austrii 1. znaczki pocztowe został wyemitowane w 1850 roku i od tego momentu można uznać, że w tej części ziem polskich okres przedznaczkowy został zakończony. Z kolei w Rosji 1. znaczek pocztowy wprowadzono do obiegu trzy lata później. W utworzonym z części ziem polskich będących w zaborze rosyjskim Królestwie Polskim 1. znaczek pocztowy z polskojęzycznym tekstem został wprowadzony do obiegu 1.01.1860 roku. Listy wojskowe i urzędowe - odpowiednio oznaczone - były najczęściej zwolnione od opłat.

Listy z okresu po upadku Księstwa Warszawskiego

List z zawartością, wysłany 9 lipca 1815 r. przez ppłk Ruttiera do pułkownika Jana Kozietulskiego z jego stemplem lakowym na odwrotnej stronie jako dowódcy 4-go Pułku Ułanów. Ppłk. Ruttier stosował ten stempel pod nieobecność leczącego się w W-wie Kozietulskiego. Pełna treść listu w książce M. Brandysa: „Kozietulski i inni”, Warszawa 1974, ss. 286-288. Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

A letter with content sent on 9 July 1815, by Lt. Col. Ruttiera to Colonel John Kozietulskiego with his wax stamp on the revers site as a Commander of the 4th Cavalry Regiment. Lt. Col. Ruttier used this wax stamp in the absence of Kozietulski, who was treating himself in that time in Warsaw. The full text of the letter is published in the book of M. Brandys "Kozietulski and others", Warszawa 1974, pp. 286-288. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


Listy z okresu Powstania Listopadowego

List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 24 lutego 1831 r. ze Zgierza do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Zgierzu. Treść adresu na kopercie:

„Służba woyskowa, No.33/ Do/Jaśnie Wielmożnego Generała/Dywizji Klickego Dowódcy/Siły Zbroynej na lewym brzegu/ Wisły/w Warszawie/KPMZ/pilne”.

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

24 February 1831. November Uprising period. Military letter sent from Zgierz to Warsaw, to General Klicki - commander of the armed forces on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. This letter is marked as “Urgent” (Pilne). From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 2 marca 1831 r. z Sochaczewa do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Sochaczewie. Treść adresu na kopercie:

„No.19 Służba wojskowa/do/Jaśnie Wielmożnego Generała Dywizji/Barona Klickiego/Dowódcy Jazdy Królestwa Polskiego/w Warszawie/od Majora Wol….gier/Dowód.Zak.Jazdy Wtwa/Kaliskiego”.

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

18 March 1831. November Uprising period. Military letter sent from Rawa to Warsaw, to General Klicki, commander of the army on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" is the mark of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 9 marca 1831 r. z Włocławka do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego we Włocławku. Treść adresu na kopercie:

„Służba woyskowa, Do/ Jaśnie Wielmożnego Generała Dywizji/Klickiego/Dowódcy Siły Zbroynej na lewym brzegu Wisły/w Warszawie/ Nr 84 Rapport od Komendanta/Placu Miasta Włocławka”.

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

9 March 1831. November Uprising period. Military letter with Report No 84 sent from Włocławek to Warsaw. The sender was the commander of the town Włocławek. The addressee – General Klicki - commander of the armed forces on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 18 marca 1831 r. z Rawy do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Rawie. Treść adresu na kopercie:

„Służba woyskowa/do/Jaśnie Wielmożnego Klickiego/Generała Dywizji Dowódcy Wojsk po/lewym brzegu Wisły/w Warszawie”

(skośny napis w dolnym lewym narożniku – nieczytelny). Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

18 March 1831. November Uprising period. Military letter sent from Rawa to Warsaw, to General Klicki, commander of the army on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" is the mark of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 19 marca 1831 r. z Błonia do Warszawy. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Błoniu. Treść adresu na kopercie:

„Nr.37 Służba woyskowa/Do/Jaśnie Wielmożnego Klickiego/Generała Dywizji Woyska/Polskiego/w Warszawie Komendant Placu Miasta/Błonie/Rapport”.

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

19 March 1831. November Uprising period. Military letter with Report sent from Błonie to Warsaw. The sender was the commander of the town Błonie. The addressee – Major General Klicki of the Polish Army. Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany 19 marca 1831 r. z Łęczycy do Warszawy ze stemplem formacyjnym Komendata Placu na rewersie. Stempel liniowy urzędu nadawczego w Łęczycy. Treść adresu na kopercie:

„Służba woyskowa, Nr271/Do/Jaśnie Wielmożnego/ Klickiego/Generała Dywizji Kawalera różnych/orderów/w Warszawie/ od/Komendanta Placu/Miasta Łęczycy”.

Na rewersie listu stempel formacyjny Komendanta Placu Miasta Łęczycy z orłem w koronie. Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

19 March 1831. November Uprising period. Military letter sent from Łęczyca to Warsaw. The sender was commander of the town Łęczyca and the addressee - the Major General Klicki.
Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. Formation stamp of the commander of the Łęczyca town on the reverse side. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


List wojskowy z Powstania Listopadowego wysłany bez daty (z datą 7.03.1831 r. w treści korespondencji) z Sandomierza do Warszawy ze stemplem formacyjnym Sandomierskich Batalion Strzelców Celnych zawierającym trąbkę i skrzyżowane rogi na rewersie. Treść adresu na kopercie:

 

„113 od Dowódcy Strzelców Celnych/Wtwa Sandomierskiego/Do/JW. Generała Dywizji Klickiego/Dowódcy Siły Zbroynej/po lewym brzegu Wisły/w miejscu/Służba woyskowa”. 

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

No date of shipment but 7 March 1831 inside correspondance. November Uprising period. Military letter sent from Sandomierz to Warsaw. The sender was commander of the Sandomierz's Battalion of  Customs Shooters and the addressee - the General Klicki, commander of the armed forces on the left bank of the Wisła River. Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. The formation mark on the reverse side. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


List wojskowy z bardzo ciekawą treścią z Powstania Listopadowego wysłany bez daty przez Feliksa Walewskiego z Krośniewic do Warszawy. Liniowy stempel miejsca nadania. Treść adresu na kopercie:

„No.17, S.W./do/Jaśnie Wielmożnego Generała Dywizji Klickiego/ Dowódcy Rezerw w Królestwie Polskim/ wielu wyższych Orderów Kawalera/od/ Kommendanta Rezerwy Pułku Ułanów Powstania Kaliskiego/Majora Walewskiego Rapport/w Łowiczu lub w Warszawie”. 

Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

No date of shipment. November Uprising period. Military letter with very interesting content sent from Krośniewice to Warsaw. The sender was major Walewski commander of the Kalisz Uhlan Uprising Reserves  and the addressee - the Major General Klicki, commander of the Reserves in the Polish Kingdom.
Hand written text "Służba woyskowa" means of military post service. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


List pisany po francusku 6 września 1831 r. przez Hrabiego Krakowieckiego do Generała Brygady Hrabiego Leduchowskiego w Modlinie w sprawie generała Kazimierza Słupeckiego. Tłumaczenie treści listu na polski. Niejasny sposób wysyłki i dostarczenia korespondencji ze względu na brak adnotacji pocztowych. Ze zbioru J. Niebrzydowskiego, USA.

6 September 1831. November Uprising period. Letter written in French by the Earl Krakowiecki to Brigadier General Earl Leduchowski located in Modlin fortress concerning General Kazimierz Słupecki. The postal route unclear due to lack of any postal marks. From the collection of J. Niebrzydowski, USA.


Polskie klejnoty filatelistyczne - znaczki pocztowe

 

Znaczki wydania lokalnego w Ostrołęce (przedrukowanego w Ostrowie Mazowieckiej 11.11.1918 r.), z potwierdzeniem ich funkcjonowania przez miejscowego kierownika poczty. Nakład dla nominału 10, 20 i 30 fen – 400 sztuk, 2½fen – 250 sztuk, 5 fen – 300 sztuk, 15 fen – 100 sztuk, 60 fen – 200 sztuk. Z obiegu użytkowego znane mniej niż w 5 egzemplarzach (Źródło: Polskie Znaki Pocztowe, Białystok 1935).

Ostrołęka locally overprinted stamps (overprinted in Ostrów Mazowiecki on 11 November 1918) on a document, signed by the Ostrołęka post office manager, confirming their use. Denominations 10, 20 and 30 fen – 400 stamps overprinted, 2½fen – 250 stamps, 5 fen – 300 stamps, 15 fen – 100 stamps, 60 fen – 200 stamps. 60% of the overprinted stamps has a capital letter "P" in the word Poczta, 40% with lower case. Less than 5 stamps have been recorded on non-philatelic mail. (Source: Polskie Znaki Pocztowe, Białystok 1935).


Znaczki wydania lokalnego we Włocławku Jedyny zachowany szesnastoblok znaczka 10 fen „Germania” wyd. dla Gen.-Gouv. Warschau z nadrukiem lokalnym „Na Skarb/Narodowy” z Włocławka. Znaczek wykorzystywano na korespondencji w grudniu 1918 r. Nakład ok. 600 sztuk..

Włocławek locally overprinted stamps The only preserved sixteen-block stamp 10 fen "Germania" edited for Gen.-Gouv. Warschau with local print from Włocławek: “Na Skarb/Narodowy” ("On Treasure/National"). The stamp was used for correspondence in December 1918. Print edition about 600 copies.


Orzeł na tarczy heraldycznej, 1919.II. Próby P1 i P2 wydania Polskiej Komisji Likwidacyjnej dla znaczka 25 hal. Próba P1 różni się od P2 podniesioną głową orła. Obie próby znane tylko w przedstawionych egzemplarzach.

Eagle on the heraldic shield issue, Feb., 1919. Two proofs P1 and P2 of postage stamp value of 25 hal of the Polish Liquidation Committee regional issue. The proofs P1 and P2 differ in raised eagle head. Both proofs are known only from these presented copies.


1919, XI. Skałat.
Znaczek wydania lokalnego o wartości 2 Kr powstały przez nadruk ręczny POCZTA POLSKA SKAŁAT z godłem (nadruk typu I) na poaustriackim znaczku pocztowym (Skałat Fi 13). Przedstawiony na wycinku znaczek został użyty pocztowo 1(3).XI.19, co potwierdza datownik SKAŁAT w wyróżnikiem „**b**”. Nakład znaczka tej wartości wynosił 6 sztuk.

Znaczek wydania lokalnego o wartości 40 hal powstały przez nadruk ręczny POCZTA POLSKA SKAŁAT z godłem (nadruk typu I) na poaustriackim znaczku dopłaty (Skałat Fi 22). Przedstawiony na wycinku znaczek został użyty pocztowo 13.XI.19, co potwierdza datownik SKAŁAT w wyróżnikiem „**b**”. Nakład znaczka tej wartości wynosił 5 sztuk.

Local issue postage stamps in Skałat, November, 1919.
Local edition postage stamp value of 2 Kr created by handmade overprinting POCZTA POLSKA SKAŁAT with an eagle (type I overprint) on a former Austrian postage stamp (Skałat Fi 13). Shown above stamp one the piece was used on 1(3). XI. 19, which is confirmed by the date stamp SKAŁAT with the distinguishing mark "**b**". Total amount of copies of above postage stamp equals to 6.

Local edition postage stamp value of 40 hal created by handmade overprinting POCZTA POLSKA SKAŁAT with an eagle (type I overprint) on a former Austrian postage due stamp (Skałat Fi 22). Shown above stamp one the piece was used on 13. XI. 19, which is confirmed by the date stamp SKAŁAT with the distinguishing mark "**b**". Total amount of copies of above postage stamp equals to 5.


XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 9 II, 5/3 fen, z nadrukiem Poczta Polska – 4 kreski w II formie na znaczku byłego GGW. Wielkość nakładu znaczków przedrukowanych II formą szacowana jest szacowana w zależności od cech nadruku GGW na kilkadziesiąt arkuszy (Włodarski, HBBF 1979).
Przedstawiona 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj dolny po lewej) z błędem nadruku „wąski odstęp pomiędzy 3-cią i 4-tą kreską” oznaczonym przez B-14 występujący na pozycji 88 arkusza w drugiej formie przedruku. Poza znaczkiem tej wartości błąd B-14 występuje jedynie na znaczkach Fi 13 II oraz Fi 8 II.

Postage stamps value of 5/3 fen (Fi 9) with overprint Poczta Polska – 4 dashes of II type on stamps of former GGW. Amount of run print in case of stamps of II type is estimated, depending of characteristics of the GGW overprint, at several sheets (Włodarski, HBBF 1979).
The presented 4-block of stamps contains stamp (bottom left here) with printing error “narrow space between the 3rd and 4th dash” marked by B-14 and occurring on position 88 in printing sheet. Apart of this value the overprinting error B-14 occurs only on stamps Fi 13 and Fi 8 with the II type of overprint.


XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 13 II, 25/7 ½ fen, z nadrukiem Poczta Polska – 4 kreski w II formie na znaczku byłego GGW.
Przedstawiona górna 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj górny po prawej) z błędem nadruku „wąski odstęp pomiędzy 3-cią i 4-tą kreską” oznaczonym przez B-14 występujący na pozycji 88 arkusza w II formie przedruku.
Przedstawiona dolna 4-ka znaczków zawiera znaczek (tutaj górny po prawej) z błędem nadruku „rozsunięte 25” oznaczonym przez B-15 występujący na pozycji 82 arkusza w II formie przedruku. Błąd B-15 nie występuje na innych znaczkach tego wydania!

Postage stamps value of 25/7 ½ fen (Fi 13) with overprint Poczta Polska – 4 dashes of II type on stamps of former GGW.
The presented upper 4-block of stamps contains stamp (here the upper right) with printing error “narrow space between the 3rd and 4th line” marked by B-14 and occurring on position 88 of printing sheet with II type of overprint.
The lower 4-block of stamps contains stamp (here the upper right) with printing error “wide space between 2 and 5” marked by B-15 and appearing on position 82 of printing sheet with II type of overprint. Error B-15 does not occur on any other value in this issue!


XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Błędnodruk znaczka Fi 15 IIbb Np. Przedruk "Poczta Polska / cztery kreski" wykonano formą II dwukrotnie. Znaczki pochodzą z pozycji : 66-70/76-80/86-90 stuznaczkowego arkusza drukarskiego. Znaczek z pozycji 69 posiada usterkę - uszkodzona litera "k" w "Polska". Znaczek z pozycji 79 posiada usterkę - cienka litera "c" w "Poczta" (usterka opisana w opracowaniu L. Schmutza i K. Sztaby, 2009). Z kolekcji K.M.

Misprint of the postage stamp Fi 15bb II NP - overprint "Poczta Polska / four dashes" was made with form II twice. Stamps come from positions: 66-70/76-80/86-90 of a 100-stamp printing sheet. Stamp from position 69 has a defect - damaged letter "k" in "Polska". Stamp from position 79 has a defect - thin letter "c" in "Poczta" (these defects have been described by L.Schmutz and K.Sztaba, 2009). From the collection of K.M.


XII.1918-I.1919, Wydanie "Poczta Polska/Gen.-Gouv. Warschau" (PP/GGW). Znaczki Fi 15c II, 40 fen, z nadrukiem GGW farbą anilinową istniejące tylko z nadrukiem PP-4 kreski w II formie. Wg analizy Włodarskiego (HBBF, 1979) niezakwestionowanej w monografii Schutza i Sztaby (2009) nakład odmiany 15c II wynosił tylko 400 sztuk (4 arkusze). Z tego względu błędy nadruku i inne usterki występujące na określonych pozycjach arkusza powodują, że znaczki z takimi błędami/usterkami są niezwykle rzadkie, znane co najwyżej w 4 egzemplarzach z danej pozycji.
Górny znaczek (lewy w parce) przedstawia błąd nadruku "podniesione s" w "Polska" ozn. przez B-6, występujący na pozycji 11 arkusza. Z kolekcji J. Berbeki.
Znaczek środkowy przedstawia błąd nadruku "odwrócone k" w "Polska" ozn. przez B-7, występujący na pozycji 49 arkusza. Z kolekcji J. Mazepy, USA.
Dolny znaczek przedstawia usterkę druku brak litery "o" w "Poczta" występującą tylko w części nakładu na pozycji 41 arkusza.

Postage stamps (Fi 15c II) value of 40 fen of II type of overprint “Poczta Polska – 4 dashes”, variant c (overprint Gen. Gouv. Warschau of aniline ink) are one of the rarest in this issue. According to Włodarski (HBBF, 1979), and not negated by Schumtz and Sztaba (2009) total amount of these postage stamps was 400 copies (4 printing sheets). Due to this reason each printing error or fault occurring on certain position in each printing sheet causes that postage stamps with such error/fault are very rare, existing in no more than 4 copies.
Upper postage stamp (left in the pair) presents printing error “raised s” in word “Polska”, marked by B-6 and occurring on position 11 in printing sheet. From the collection of J. Berbeka.
Postage stamp in the middle row presents printing error “revers k” in the word “Polska”, marked by B-7 and occurring on position 49 in printing sheet. From the collection of J. Mazepa.
Postage stamp in downer row presents printing fault “lack of o” in the word “Polska”, occurring only in the part of print run on position 41 in printing sheet.


XII.1918-I.1919, Drugie wydanie "lubelskie". Znaczek Fi 20aNo 3/3 hal z gwiazdką. Najrzadszy znaczek II wydania lubelskiego. Istniał jeden arkusz (10x5 zn.) z prezentowanym błędem. Część znaczków tego arkusza spłonęła we wrześniu 1939 r. w Lublinie.
Postage stamps (value of 3/3 hal with star) with reverted overprint (Fi 20a No). Only 1 printing's sheet of this error existed, part of which was burned in the first days of the 2nd WW.


XII.1918-I.1919, Drugie wydanie "lubelskie". Znaczki Fi 25a Ndwo (awers i rewers) oraz Fi ↑↓25Non z nadrukiem podwójnym wzajemnie odwróconym, 45/80 hal. z kreską. Najprawdopodobniej istniało po jednym arkuszu (10x5 zn.) z każdego z prezentowanych błędów.
Two first, postage stamps (value of 45/80 hal. with dash) with reverted overprint on the back side, on gumi (Fi 25a Ndwo) and the third one with reverted doubled overprint on the front (Fi ↑↓25Non). Probalny only 1 printing's sheet of each error existed.


10.I-23.I.1919. Wydanie prowizoryczne tzw. krakowskie. Najsłynniejszy rarytas polskiej filatelistyki!!! Znaczek o wartości 10 Koron wydrukowany w barwie jasnofioletowej na szarym papierze, w katalogu Fischera oznaczony Fi 49aa. Bardzo ładny stan zachowania. Dzięki uprzejmości Alicji i Arkadiusza Skwara z Krakowa.
The so-called “provisional edition" Krakow. The most famous rarity of Polish philately! Postal stamp with a value of 10 Koron printed in light violet on grey paper, in the Fischer catalogue marked Fi 49aa. Very nice condition. Courtesy of Alice and Arkadiusz Skwara from Krakow.


VIII.1919, Wydanie przedrukowe Dyrekcji PiT w Poznaniu, tzw. I wydanie poznańskie. Znaczki Fi 67, 5/71/2 fen, z podwójnym nadrukiem. Po raz pierwszy usterka ta została opisana przez Rachmanowa (Ikaros, 1939) a dokładnie przez Puchałę (Filatelista, 2007), który wyróżnił 2 typy nadruku podwójnego, każdy w nakładzie 90 sztuk. Walory w stanie czystym (**) należą do bardzo rzadkich.

Postage stamp value of 5/7½ fen with double overprint (Fi 67 Np). For the first time this fault was described by Rachmanov (Ikaros, 1939) and nowadays by Puchała (Filatelista, 2007), who distinguished 2 types of double overprinting, each with the total amount of 90 copies. These stamps of mint condition (**) are extremely rare.

 


1924, 1V-9.VIII. Orzeł w wieńcu. Próby pierwszego wydania znaczków Poczty Polskiej w walucie Złoty Polski, po wejściu w życie reformy W. Grabskiego. Wydrukowane w postaci prób dwóch różnych wartości w układzie pionowym oddzielone niezadrukowanym międzypolem. Kreślone pionowo lub poziomo czerwonym lub niebieskim atramentem. Czasami brak kreślenia. Wydrukowano na papierze średnim, niegumowanym, bez ząbkowania. Ze zbioru Bogdana Pelca.

Eagle in Wreath issue. From May 1st to Aug. 9th, 1924 introduced to use. Proofs of the Poczta Polska first issue in new currency. Part of them were printed in form of 2 different values in vertical configuration of proofs with notprinted (blanked) field between. They were crossed out by a vertical or horizontal red or blue line. Some of them stayed without any line. Proofs were imperforated and printed on un-gummed mid thickness paper sheets. From the collection of Bogdan Pelca.


1927, 28.II. Fryderyk Chopin. Unikalna odbita z pramatrycy fioletowoniebieska próba znaczka o nominale 40 gr z wizerunkiem Fryderyka Chopina wydanego w marcu 1927 roku z okazji odsłonięcia jego pomnika w Warszawie (Fi 225). Próba wydrukowana na grubym jednostronnie kredowanym błyszczącym papierze, brązowawym błyszczącym na odwrocie.
Jej obraz w kilku elementach różni się od obrazu znaczka:
(a) wyglądem napisu POCZTA POLSKA - niższe i o innym wyglądzie / kroju / litery "A";
(b) krótszy i cieńszy napis FRYDERYK/CHOPIN;
(c) obecność pionowego obramowania linii stanowiących tło napisów „40” i „GR";
(d) wymiar próby 20,5x26,2 mm, znaczek 21.9x26,0 mm.

Bardzo rzadka próba z pramatrycy w kolorze niebieskoczarnym, znana w 3-4 egzemplarzach, odpowiadająca ostatecznemu zaakceptowanego do druku wyglądowi znaczka i jego wymiarom. Z kolekcji K.M.

 
February 28th, 1927, Fryderyk Chopin. A unique 40 gr purple-blue proof of postage stamp made of printing pra-matrix with the image of Fryderyk Chopin issued in March 1927 on the occasion of the opening of his monument in Warsaw (Fi 225). Proof printed on thick one-sided chalked glossy paper, brownish glossy on the back.
Its image in several elements differs from the final version of postage stamp:
(a) the appearance of the inscription POCZTA POLSKA - lower and with a different appearance of type of letters "A";
(b) shorter and thinner inscription FRYDERYK/CHOPIN;
(c) the presence of a vertical border of the lines constituting the background of inscriptions 40 and GR ";
(d) proof dimension 20.5x26.2 mm / stamp 21.9x26.0 mm/.

A very rare proof made of printing pra-matrix of the blue-black colours, known in 3-4 copies, identical with the final approved appearance of the stamp and its dimensions. From the collection of K.M.

 

 


 

1927, 10.III. 60. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego. Unikalna (prawdopodobnie znany tylko 1 egzemplarz) niegumowana próba znaczka Fi 226 o nominale 20 groszy wydrukowana na żółtawym cienkim (bibułkowym) papierze w różowoczerwonej barwie. Obraz próby różni się od obrazu znaczka definitywnego brakiem kreskowanego tła liczb nominału - na próbie mają one jasne tło. Z kolekcji K.M.

60 birthday of the marshal J.Pilsudski. A unique (probably only 1 known copy) without gum proof of a 20 gr stamp (Fi 226) printed on yellowish thin (tissue) paper in pinkish red. The sample image differs from the definitive stamp by the lack of a hatched background of the denomination numbers - on the sample they have a light background. From the collection of K.M.


 

1928, 1.II. Znaczek obiegowy z Józefem Piłsudskim. Unikalny szaścioblok próby znaczka Fi. 234 z międzypolem. Sześcioblok pochodzi z formy płaskiej arkusza drukowego dzielącego się na dwa arkusze sprzedażne rozdzielone międzypolem o szerokości 26,5 mm. Po lewej stronie widoczne są znaczki z pozycji 9-10 i 19-20 jednego arkusza sprzedażnego, natomiast po prawej stronie znaczki z pozycji 1 i 11 drugiego arkusza sprzedażnego. Na górnym marginesie powyżej znaczków z pierwszych rzędów widoczne obramowanie liczb rozrachunkowych z 4+10 kresek pionowych o wymiarach 21x14 mm. Jest to jedyny znany taki egzemplarz. Z kolekcji K.M.

Definitive issue Józef piłsudski Unique six-block of proof's stamps issue Fi. 234 was printed by mean of flat printing form which composed with two selling sheets separated by intersection wide of 26.5 mm. On the left side are the stamps from positions 9 to 10 and 19 to 20 of the first selling sheet, on the right side are the stamps from positions 1 and 11 of the second selling sheet. The control's counting numbers inside 4 long and 10 short vertical lines dimension of 21x14 mm are located on the upper edge above the first row’s stamps. It is the only known specimen of this issue. From the collection of K.M.


 

1930, 10.VI. Popiersie króla Jana III Sobieskiego. Ostateczny zaakceptowany do druku projekt znaczka Fi 245 z popiersiem króla Jana III Sobieskiego wykonany przez nieznanego projektanta, niesygnowany (być może projekt został wykonany przez pracownika P.W.P.W.). Projekt został wykonany na białym (biało-szarawym) cienkim kredowym kartonie o wymiarach 16,9 x 19,9 cm czarnym tuszem. W prawym górnym rogu znajduje się adnotacja"18,5 mm x 22mm” - co odpowiada wielkości ostatecznego rysunku znaczka. W lewym górnym rogu adnotacja "132x 111 mm" informuje o wymiarach samego rysunku projektu. Na lewym brzegu są widoczne 3 poziome linie markacyjne namalowane tuszem, które wyznaczył sobie projektant. Pomiędzy tymi liniami znajdują się adnotacje odnoszące się do wymiarów poszczególnych części projektu. W każdym rogu projektu, jak i w środkowych częściach górnego i dolnego brzegu rysunku widoczne są ślady po liniach markacyjnych, które podczas przygoto- wywania projektu były wyznaczone ołówkiem, a później zostały prawie w całości wymazane. W lewym dolnym rogu są widoczne 2 ukośne krótkie linie namalowane tuszem, które być może są pozostałością po próbach projektanta dotyczących chęci uzyskania oczekiwanej grubości malunku niektórych części rysunku. Sam rysunek znaczka nie jest jednorodną całością, gdyż jego środkowa część obejmująca popiersie króla Jana III Sobieskiego została wycięta z pierwotnego projektu (prawdopodobnie z powodu braku akceptacji dla jej wyglądu przez osoby/osobę zatwierdzającą projekt) i na jej miejsce została przez projektanta wklejona nowa wersja popiersia, która już uzyskała akceptację i odpowiada ona rysunkowi znaczka Fi. nr 245 ( widać to bardzo dobrze na rewersie projektu, gdzie nowe popiersie zostało wstawione i przyklejone licznymi fragmentami marginesów pochodzących z arkuszy znaczkowych - co może potwierdzać hipotezę, że znaczek Fi 245 projektował pracownik P.W.P.W. ). Z kolekcji K.M.

May 10th, 1930, Bust of Jan III Sobieski. The final design of the postal stamp Fischer No. 245 accepted for printing with a bust of King Jan III Sobieski made by an unknown designer, unsigned (perhaps the design was made by an employee of the P. W. P. W.). The project was made by black ink on a white (white-grey) thin chalk cardboard box measuring 16.9 x 19.9 cm. In the upper right corner there is an annotation “18.5 mm x 22mm” - which corresponds to the size of the final stamp drawing. The annotation “132x 111 mm" in the upper left corner indicates the dimensions of the design drawing itself. On the left margin it can be seen 3 horizontal markers painted in ink by its designer. Between these lines there are annotations relating to the dimensions of the individual parts of the project. In each corner of the project, as well as in the central parts of the upper and lower edge of the drawing, there are traces of markers made by pencil during the preparation of the project which later were almost completely erased. In the lower left corner there are 2 diagonal short lines painted in ink, which may be a remnant of the designer's attempts to achieve the expected thickness of some parts of the drawing. The drawing of this postal stamp itself is not a homogeneous whole, since its central part, which includes the bust of King Jan III Sobieski, was cut out of the original design (probably due to the lack of acceptance for its appearance by the persons/persons approving the design) and replaced by a another version of the bust, which has previously been accepted. It is almost sure that it was pasted by the designer and corresponds to the drawing of the stamp Fischer No. 245 (it can be seen very well on the reverse of the project, where a new bust was inserted and glued with numerous fragments of the margins from the stamp sheets - which may confirm the hypothesis that the stamp Fischer No 245 was designed by a P. W. P. W. employee). From the collection of K.M.

 

 

1930, 10.VI. Popiersie króla Jana III Sobieskiego. Dwa kompletne paski wydania Fi 245 oddzielone międzypolami.

May 10th, 1930, Bust of Jan III Sobieski. Two complete strips of Fi 245 stamps separated by intersections.


1964, 25.I. IX Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Insbrucku. Lewa (górny walor) i prawa (dolny walor) część próby bloku Fi bl. 41. Znany jest jeden komplet rozciętych prób tego bloku.

January 25th, 1964, The 9th Winter Olimpic Games in Insbruck. The left and rigth part of the block No. 41 proof. There is known only one dissected proof of it.


Polskie klejnoty filatelistyczne - całostki pocztowe

 

Królestwo Polskie. Całostka Królestwa Polskiego o nominale 10 kop (Fi Ck 5) wprowadzona do obiegu 1.01.1860r do korespondencji na terenie K.P., do Rosji imperialnej i Księstwa Finlandii użyta na przesyłce 3-łutowej poprzez dodanie parki pierwszego znaczka polskiego. Wysłana została 5 stycznia 1865r (wg kalendarza juliańskiego) z Warszawy do Orenburga w Rosji. Znak opłaty na całostce oraz parkę znaczków unieważniono kasownikiem Pocztamtu Warszawskiego Typu III (jedynka w czterech kwadratach z ozdobną stopką). U góry widoczny ręczny dopisek „3 ł” (łuty). Znane są tylko dwie takie całostki z uzupełniającą frankaturą z polską jedynką. Walor ten był w największych kolekcjach Królestwa Polskiego (A.Fabergé, Z.Mikulski) i należy z pewnością do największych klejnotów Filatelistyki Polskiej. Obecnie znajduje się w kolekcji Królestwa Polskiego Bogdana Pelca.

10 kop. stationery of the Kingdom of Poland introduced to circulation on 1.01.1860 for correspondence on the territory of K.P., imperial Russia and the Grand Dutchy of Finland, used as a 3 lot letter by uprating with a pair of Poland #1 stamps. It was sent on 5th January 1865r (Julian calendar) from Warsaw to Orenburg in Russia. The stationery and the pair of stamps were canceled by a Type III Warsaw Post Office postmark (“number one with a decorative foot in four squares”). At the top there is a handwritten note "3 ł" (3 lots). There are only two stationeries uprated with Poland #1 known. This item was previously in the biggest collections of the Kingdom of Poland (A.Fabergé, Z.Mikulski) and is certainly one of the biggest gems of Polish Philately. Nowadays in the collection of the Kingdom of Poland by Bogdan Pelc.


Łęczyca. Niemiecka kartka pocztowa wysłana 11 listopada 1918 r. do Warszawy. Opłata znaczkami niemieckimi wg niemieckiej taryfy pocztowej w wys. 10 fen.

German postcard sent on November 11, 1918 from Łęczyca do Warsaw. The postage fee paid for with German postmarks according to German postal tariff.


Ostrołęka. Ocenzurowana w Warszawie była niemiecka kartka pocztowa z lokalnym nadrukiem „Poczta/Polska” wysłana z Ostrołęki do Kirsanowa (gub. Tambowska) 24.11.1918 r. Z powodu działań wojennych przesyłka zatrzymana przez pocztę, co potwierdza ręczna adnotacja w kolorze czerwonym „z braku komunikacji na przechowanie”. Porto w wys. 25 fen opłacone lokalnie przedrukowanymi znaczkami o nominale 5 i 2½. Przesyłka z Ostrołęki znana w 1 egzemplarzu.

Censored in Warsaw former German post card locally overprinted “Poczta/Polska” sent from Ostrołęka to Kirsanow (gub. Tamborsk) on 24.11.1918. Due to military activity consignment was stopped by the Post what confirmed manually written note z braku komunikacji na przechowanie” in red colour. Fee paid for with German postage stamps value of 5 and fen locally overprinted. Consignment from Ostrołęka is known only in 1 copy.


Poddębice. Poniemiecka kartka pocztowa o wartości 7 ½ fen z dodatkowym znaczkiem wydania GGW za 7,5 fen została unarodowiona lokalnie wykonanym nadrukiem „POLSKA POCZTA” barwy czarnej (Poddębice Cp 1). Opłatę unieważniono miejscownikiem „Poddembice” barwy czarnej. Datę nadania 18.XII.1918 wpisano ręcznie czarnym atramentem. Kartkę adresowano do odbiorcy w Łodzi, gdzie dotarła ona 29.12.18, co potwierdza stempel odbiorczy. Karty lokalnego nadkładu z Poddębic należą do bardzo rzadkich.

Post-German post card value of 7 ½ fen with additional postage stamp of former GGW issue of this same value overprinted “POCZTA POLSKA” of black colour by the local post office in Poddębice (Poddębice Cp 1) was sent on 18.XII.1918 to addressee in Łódź. The fee was cancelled by the Polish postmark “Poddembice” of black colour. The date of posting was written manually in black ink. Delivery to destination’s place is confirmed on 29.12.18 by appropriate date stamp. Consignments from Poddębice are known only in few copies.

Koło. Ocenzurowana w Warszawie była niemiecka kartka pocztowa z polskim lokalnym nadrukiem wykonanym w Kole, wysłana 22.12.1918 r. do Kijowa. Z powodu działań wojennych cofnięta do Warszawy. Adnotacje urzędowe: „SERVICE SUSPENDEND” (usługa zawieszona) oraz „Zurück” (z powrotem). Przesyłka z Koła znana w 1 egzemplarzu.

Censored in Warsaw former German post card with overprint locally made in Koło sent to Kyev on 22.12.1918. Due to military activity returned to Warsaw. This fact is confirmed by official notes “SERVICE SUSPENDEND” and “Zurück”. Consignment from Koło is known only in 1 copy.


Aleksandrów Kujawski. Kartka pocztowa byłego GGW z lokalnym nadrukiem AleksandrowaPoczta/Polskawysłana 28.12.1918 do Żabikowa pow. Kutnowski gmina Żychlin. Jest to jedyna znana, nienotowana dotychczas w katalogach całostka z Aleksandrowa.

Post card of former GGW with local overprint „Poczta/Polska” made in Aleksandrów sent on 28.12.1918 to Żabikowo, district of Kutno, municipality of Żychlin. It is uniqe, hitherto unlisted in catalogue local postal stationary from Aleksandrów.

Bielsko. Całostka wydania lokalnego z Bielska Cp2. Lokalny nadruk (grudzień 1918) stempelkiem gumowanym dwuwierszowym „Poczta/Polska” barwy jasnofioletowej na karcie okupacji austro-węgierskiej Cp 3 z nadrukiem „krakowskim” Cp 19. Kartki z Bielska należą do bardzo rzadkich.

Postal stationary of local issued from Bielsko, Cp2 according to Fischer catalogue. Local overprint was made in Dec. 1918 by means of 2-line rubber hand-stamp “Poczta/Polska” of light purple colour on post card of Austro-Hungarian occupation Cp3 with Cracow issue overprint Cp 19. Post cards from Bielsko are very rare.
Wydanie prowizoryczne "lubelskie" dla terenów byłej okupacji austriacko-węgierskiej. Kartka Cp 5 o nominale 25 hal z tzw. wydania „lubelskiego” z 23.12.1918 dla terenów byłej okupacji austro-węgierskiej, wykonana z poaustriackiego formularza kartkowego poczty polowej z podwójnym nadrukiem znaku opłaty.

Provisional so called “Lublin” edition for the territory of former Austro-Hungarian occupation. Post card Cp 5 value of 25 hal so called “Lublin” edition of 23.12.1918 for the territory of former Austro-Hungarian occupation made of post-Austrian field post card form with double overprinted postage stamp.

Wydanie prowizoryczne "lubelskie" dla terenów byłej okupacji austriacko-węgierskiej. Kartka Cp 5 o nominale 25 hal z tzw. wydania „lubelskiego” z 23.12.1918 dla terenów byłej okupacji austro-węgierskiej, wykonana z poaustriackiego formularza kartkowego poczty polowej. Jest to próba P2 tej kartki z podwójnymi belkami zasłaniającymi napisy niemieckojęzyczne oraz z brakiem ramek wokół znaku opłaty. Została ona opisana przez Puchałę (Prz. Fil. 2011). Przedstawiana w GALERII kartka została wysłana z Lublina 8.I.1919 roku do Pragi zgodnie z przejściowo obowiązującą, podwyższoną w koronach taryfą pocztową. Kartka ta, jako próba, znana jest w zaledwie kilku egzemplarzach.

Provisional so called “Lublin” edition for the territory of former Austro-Hungarian occupation. Post card Cp 5 value of 25 hal so called “Lublin” edition of 23.12.1918 for the territory of former Austro-Hungarian occupation made of post-Austrian field post card form. Shown item is the proof P2 of this post card with double beams covering the German subtitles and no frames around the value mark. This proof was first described by Puchała (Prz. Fil. 2011). Shown in the Gallery post card was sent on 8.01.1919 from Lublin to Prague according to temporary valid, increased postal tariff in Kr. This post card, in form of proof, is known only in few copies.
Kartka Cp K I z tzw. wydania „krakowskiego” z stycznia-lutego 1919 roku dla terenów byłej okupacji austro-węgierskiej, wykonana z poaustriackiego kartkowego formularza poczty polowej z naklejonymi jeszcze w czasie działania poczty austriackiej znaczkami 2, 3 oraz 5 hal poprzez nadruk typu 23 charakterystyczny dla całostek „krakowskich”. Prawidłowo opisana przez Pelczara (Prz. Fil. 2002, 2003), nieprawidłowo katalogowana przez Fischera. Jest to najrzadsza kartka „krakowska” znana dotychczas w jedynym egzemplarzu bez użycia w obiegu pocztowym.

Postcard Cp K I from the so-called "Cracow edition" of Jan.-Feb. 1919 for the territories of the former Austro-Hungarian occupation, made of a post-Austrian field post form with postage stamps value of 2, 3 and 5 hal. sticked while the Austrian post office was operating. After regaining independence, it was overprinted in type 23, characteristic for "Cracow edition” postcards. Properly described by Pelczar (Przeg. Filat. 2002, 2003), incorrectly catalogued by Fischer. It is the rarest "Cracow edition" card known so-far in the only copy without any postal use.
Jedyna znana przesyłka z utworzonego w Czarnym Ostrowie Polskiego Urzędu Pocztowego wysłana 26 czerwca 1920 r. do Lwowa. Czarny Ostrów od 17 stycznia 1920 r. znalazł się pod Zarządem Cywilnym Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego. Wojsko Polskie opuściło Czarny Ostrów 8 lipca 1920 r a po wytyczeniu granicy wschodniej miejscowość znalazła się w granicach Rosji Sowieckiej (Ukraina) (z kolekcji A. Kłosińskiego).

The only known postal shipment (the postcard in this case) from the Polish Post Office established in Czarny Ostrow, sent to Lviv on 26 June 1920. From 17 January 1920, Czarny Ostrów was under the Civil Administration of the Volhynia Lands and the Podolski Front. The Polish Army left Czarny Ostrów on 8 July 1920 and after the demarcation of the eastern border the village stayed within the borders of Soviet Russia (Ukraine) (from the collection of A. Kłosiński).

1922. Górny Śląsk. PRÓBY NADRUKÓW dla pokwitowań telegraficznych Ct dedykowanych dla Polskiego Górnego Śląska. Podczas organizowania usług pocztowych na Polskim Górnym Śląsku w 1922 roku potrzebne były między innymi POKWITOWANIA za nadany telegram z nominałami dostosowanymi do lokalnie obowiązującej waluty. Zdecydowano się wykonać prowizoryczne nadruki nowej wartości nominalnej na polskich Ct 10a, 11 i 13. W tym celu przygotowano kauczukowe pieczątki i wykonano na arkuszach jakiejś formularzowej książki niemieckiej trzy strony PRÓB tych pieczątek, dotychczas znane tylko w jednym egzemplarzu. Na arkuszach umieszczono 27 PRÓB pojedynczych, jako 17 różnych typów: P1 dla Ct 16 (4 typy), P2 dla Ct 17 (7 typów), P3 niewykorzystane 5 mk (3 typy) oraz P4 dla Ct 18 (3 typy).
[Berbeka J., „P.F.” 7/2004 str. 8-14 oraz Pelczar P., „P.F.” 2015 str. 305-310 i 315-320].

1922. Upper Silesia. Proofs of overprints for telegraphic receipts (Ct) dedicated to the Polish Upper Silesia. During the organization of postal services in the Polish part of Upper Silesia in 1922, among other things, there was a need to prepare receipts for the telegram sent with the denominations adjusted to the local currency. It was decided to make provisional overprints of the new nominal value on Polish Ct 10a, 11 and 13. For this purpose, rubber stamps were produced and three pages of proofs of these stamps, so far known only in these copies, were made on the sheets of some random German form book. The shown sheets contain 27 single samples as 17 different types: P1 for Ct 16 (4 types), P2 for Ct 17 (7 types), P3 unused 5 mk (3 types) and P4 for Ct 18 (3 types)..
[Berbeka J., „P.F.” 7/2004 str. 8-14 oraz Pelczar P., „P.F.” 2015 str. 305-310 i 315-320].


Kartka Cp 50 z Sienkiewiczem na znaku opłaty z nakładu Ia z sygnaturą VIII-1931 z ilustracją 28a podpisaną błędnie „CZARNKOWA”, zamiast prawidłowego „CZARNOHORA” (Pelczar, Przeg. Filat., 2007). Cały nakład kartek z błędem zniszczono, a około 100 sztuk przekazano do Muzeum Poczty i Telekomunikacji. Po zawierusze wojennej i później pewna ilość tych kartek „zaginęła" i w posiadaniu Muzeum pozostały (?) nieliczne. Na światowym rynku filatelistycznym przez kilkadziesiąt lat pojawiło się tylko kilka egzemplarzy. Po zniszczeniu kartek z błędem Poczta uzupełniła serię ilustracji, drukując w nakładzie Ib z antydatowaną sygnaturą VII-1931 nowe kartki z il. 28b z podpisem „CZARNOHORA”.

Postcard Cp 50 with Sienkiewicz on postage fee of the Ia circulation with the marker VIII-1931 and with the illustration 28a signed incorrectly "CZARNKOWA" instead of the correct "CZARNOHORA" (Pelczar, Przeg. Filat. , 2007). The entire stock of these incorrectly printed cards was destroyed, and about 100 of them were handed over to the Post Office and Telecommunications Museum. A certain number of postcards “disappeared” during the II world war and later years, and the Museum has only a few copies in its possession. Singular copies have appeared on the world philatelic market for several decades (2-4 pieces).


Polskie klejnoty filatelistyczne - całości pocztowe

 

Istebna. Przekaz pieniężny na 10 Koron wysłany ze składnicy pocztowej w Koniakowie 11 listopada 1918 r. przez Istebną do Zlatych Hor (Zuckmantel, Dolny Śląsk). Dwujęzyczny stempel składnicy pocztowej i polski datownik Istebnej. Błędnie zaadresowano przekaz na Górny Śląsk. Opłata znaczkami austriackimi. Ze zbioru M. Schulze, Niemcy.

Money order for amount of 10 Kr sent from the post warehouse in Koniaków on November 11, 1918 thru Istebna to Zlatych Hor (Zuckmantel, Lower Silesia). Bilingual dated postmark was used in Koniaków and the Polish one in Istebna. The form to Upper Silesia was incorrectly addressed. Payment with Austrian postage stamps. From the collection of M. Schulze, Germany.


Pilzno. Przekaz na 7 Koron na austriackim druku za pobraniem, wysłany 11 listopada 1918 r. z Pilzna (pow. Dębica) do redakcji „Nowego Dziennika” w Przywozie/Morawska Ostrawa. Opłata znaczkami austriackimi, ważnymi do 20 stycznia 1919 r. Ze zbioru M. Schulze, Niemcy.

Money order for amount of 7 Kr on cash on delivery, sent on November 11, 1918 from Pilzno (district of Debica) to the editorial office of the “Nowy Dziennik"; in Przywoz/Moravská Ostrava. Fee paid in Austrian postage stamps, in use till January 20, 1919. From the collection of M. Schulze, Germany.


Bolechów. Przekaz na austriackim druku za pobraniem wysłany 11 listopada 1918 r. z Bolechowa (woj. stanisławowskie) do Bratysławy. Polski datownik miejsca nadania. Opłata znaczkami austriackimi, ważnymi do 20 stycznia 1919 r. Ze zbioru M. Schulze, Niemcy..

The Austrian form of money order sent on November 11, 1918 from Bolechow to Bratislava. The Polish postmark of the postage place. Fee paid in Austrian postage stamps, in use till January 20, 1919. From the collection of M. Schulze, Germany.


Podegrodzie. Trójjęzyczny formularz na przekaz pieniężny 30 koron, wysłany 11 listopada 1918 r. z Podegrodzia (pow. nowosądecki) do Kralowske Vinohrady (obecnie dzielnica Prahy). Ciekawy, polskojęzyczny datownik rusztowy. Ze zbioru M. Schulze, Niemcy.

Three-language money order form for amount of 30 Kr, sent on November 11, 1918 from Podegrodzie (Novosadecki district) to Kralovske Vinohrady (now a district of Praha). Interesting, in Polish, dated postmark of grate pattern. From the collection of M. Schulze, Germany.


Lublin. Dwujęzyczny adres przesyłkowy dla paczki 5 kg, wysłany 11 listopada 1918 r. z Lublina do Szydłowca. Spolonizowany (od 9.11.18) datownik Lublina. W Szydłowcu odbiór paczki potwierdzony niespolonizowanym austriackim datownikiem K.u.K ETAPPENPOSTAMT z 20.12.18. Do opłacenia przesyłki użyto austriackich znaczków, na tym terenie stosowanych do końca lutego 1919 r.

Bilingual delivery address for parcel on weigth of 5 kg sent on November 11, 1918 from Lublin to Szydłowiec. Polonized (since Nov. 9, 1918) postmark of Lublin was used. In Szydłowiec receipt of the parcel was confirmed on 20.12.18 by the Austrian dated postmark "K. u. K ETAPPENPOSTAMT". Austrian postage stamps (in use here till the end of February 1919) were used to pay the fee.


Kraków. Miejscowy list polecony z już spolonizowanym datownikiem Krakowa z 11 listopada 1918 r., opłacony zgodnie z taryfą austriacką znaczkami za 45 hal. Nadal stosowana austriacka „R”.

Local registered letter sent on November 11, 1918. The postage fee was cancelled by the polonized postmark "Kraków". The postage fee of 45 hal was paid for with the Austrian postage stamps according to still valid Austrian postal tariff. R-label of Austrian type was used.


Warszawa. Najwcześniejsza znana "firmowa" opaska gazetowa z Warszawy, wysłana 23.11.18 do Dürrröhrsdorf/Saksonia i opłacona znaczkami Fi 2 i Fi 3. Opłata 15 fen jak za druki w obrocie zagranicznym do 150 gramów (taryfa obowiązywała do 24.02.1919 r.). Z kolekcji MZ.

The earliest known newspaper wrapper from the consignment sent on 23.11.18 to Dürrröhrsdorf/Saxony and paid for with Fi 2 and Fi 3 stamps. The fee of 15 fen as for printed matter in foreign trade up to 150 grams (the tariff was valid until 24.02.1919). From the MZ collection.


Warszawa. Najwcześniejsza znana "prywatna" opaska gazetowa z Warszawy, wysłana 28.11.18 i opłacona znaczkiem Fi 2 za 5 fen. Użyty znaczek cechuje występująca na poz. 22 usterka druku „kropka" pomiędzy "O i L w POLSKA". Bardzo rzadki przykład wykorzystania pojedynczego znaczka o wartości 5 fen zgodnie z nadal obowiązującą niemiecką taryfą pocztową dla gazet wysyłanych przez osoby prywatne. Z kolekcji J. Mazepy, USA.

Of all the postal history classes, the most difficult to find are newspaper wrappers. The reason is obvious, when one receives a newspaper, the wrapper is usually discarded. The newspaper rate from November 11th, 1918, to December 9th, 1918, was 5 fenig. Here is the only recorded 5 fenig wrapper from this rate period. The paper was sent locally in Warsaw. In addition the 5 fenig stamp is from position 22 which has the printing flaw “Dot between the “OL” of POLSKA”. From the collection of J. Mazepa, USA.


Wysokie Mazowieckie. W zaborze rosyjskim nazywał się Mazowieck. List wysłany z Mazowiecka do Warszawy 10.XII.1918 r. opłacony dwoma znaczkami niemieckimi o wartości 15 fen każdy wydania obiegowego dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego (GGW). Opłatę unieważniono polskojęzycznym stemplem „Mazowieck” barwy czarnej. Datę nadania listu wpisano odręcznie czarnym atramentem. Na odwrocie datownik odbiorczy WARSCHAU/11.12.18. Przesyłki z Wysokiej Mazowieckiej znane są jedynie w kilku egzemplarzach.

In the Russian partition of Poland it was called Mazowieck. Letter sent from Mazowieck to Warsaw on 10.12.1918 paid for with 2 German postage stamps value of 15 fen. each of regular issue for the General Government of Warsaw (GGW). The fee was cancelled by the Polish postmark “Mazowieck” of black colour. The date of posting was written manually in black ink. Delivery to Warsaw is confirmed by postmark WARSCHAU/11.12.18 on the reverse side. Consignments from Wysokie Mazowieckie are known only in few copies.


Baranów. Przekaz pocztowy na kwotę 617,70 Kr nadany 16.12.1918 r. w Baranowie do adresata w Mielcu. Opłata w kwocie 2,30 Kr została opłacona znaczkiem o nominale 2Kr z nadrukiem lokalnym Baranowa oraz austriackim znaczkiem poczty polowej o nominale 30 hal. Na odwrocie datownik odbiorczy MIELEC-18.XII.1918. Przesyłki z Baranowa znane są z zaledwie kilku zachowanych egzemplarzy.

Postal order for the amount of 617.70 Kr sent on 16.12.1918 in Baranów to the addreseee in Mielec.The postal fee in amount of 2.30 Kr was paid by 2 postage stamps. One of them of 2 Kr value of Austrian issue was overprinted by local post office and the second one value of 30 hal it is simple Austrian fieldpost postage stamp. Delivery to destination’s place is confirmed by postmark MIELEC – 18.XII.1918 on the reverse side. Consignments from Baranów are known only in few copies.


Maków. List wartościowy na 12 Mk wysłany 18 grudnia 1918 r. z Makowa do Warszawy i opłacony niemieckimi znaczkami z lokalnym nadrukiem „POCZTA POLSKA” w wys. 1Mk zgodnie z polską taryfą. Znaczki unieważnione niemieckim datownikiem MAKOW*** 18.12.18.9-10V. Na awersie ręczna adnotacja Nr 4/Maków. Na rewersie niemiecki datownik odbiorczy Warschau *1u 20.12.18.12-1V. Znany dotychczas w jednym egzemplarzu..

A letter with an insured value of 12 Mk sent on 18 December 1918 from Makov to Warsaw. The 1 Mk postal fee according to the Polish postal rates was paid for with German stamps with a Makow local "POCZTA POLSKA" overprint. The stamps were cancelled with a German MAKOW*** datestamp 18.12.18.9-10V. On the front a handwritten annotation No. 4/Maków. On the back a German arrival datestamp Warschau *1u 20.12.18.12-1V. Only one copy has been recorded until now.


Zamość. List wartościowy na 9 Mk w kopercie poczty Austro-Węgier z nakładu 1916 r., wysłany 24 grudnia z Zamościa do Warszawy. Opłata 1,75 Kr (równoważnik walutowy 1 Mk) znaczkami austriackimi i jednym Fi.17 za 10 hal z regionalnym przedrukiem POCZTA POLSKA, zgodna z polską taryfą. Datownik austriacki: K.u.K ETAPPENPOSTAMT ZAMOŚĆ 24.XII.18 oraz odbiorczy WARSCHAU *1u 26.12.18. 5-6N. Znaczek Fi 17 znany jest z kilku przesyłek i zalicza się go do najrzadszych znaczków z użytkowego obiegu pocztowego. Własność Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu.

An Austro-Hungarian postal envelope for insured mail from the 1916 edition, used for a letter with an insured value of 9 Mk., sent on 24 December 1918 from Zamość to Warsaw. The 1.75 Kr. postal fee according to the Polish postal rates (which was 1 Mk. according to the exchange rate) was paid for with four Austrian stamps and one 10 Hal. stamp with a POCZTA POLSKA regional overprint (Fischer nr. 17) . The stamps were cancelled with an Austrian: K.u.K ETAPPENPOSTAMT ZAMOŚĆ date stamp 24.XII.18. On the back a WARSCHAU *1u 26.12.18.5-6N arrival datestamp. The Fischer nr. 17 stamp is known from only a few items and is one of the rarest stamps used on mail from the postal circulation. From the collection of the Museum for Post and Telecommunications in Wroclaw.


Aleksandrów Kujawski. Polecony list firmowy wysłany do Warszawy 28.12.1918 r. i opłacony znaczkami niemieckimi z lokalnym nadrukiem („Poczta/Polska”) barwy czerwonej i fioletowej. Jedna z kilku znanych przesyłek z użyciem przedruku lokalnego.

Registered business letter sent from Aleksandrów Kujawski to Warsaw on 28.12.1918 and paid for with German postage stamps locally overprinted with “Poczta/Polska” of black and red colours. It is one of few known consignments from Aleksandrów with the use of locally overprinted postage stamps.


Szczekociny. List wartościowy na kwotę 100 Koron o wadze 11 g (gr w oryginalnej notacji), wysłany 30.XII.18 ze Szczekocin do Warszawy. Opłata w wysokości 1,75 Korony uiszczona znaczkami I wydania lubelskiego wg krótko obowiązującej, podwyższonej taryfy w walucie koronowej. Do nadania wykorzystano poaustriacki formularz koperty z 1917 r. na przesyłki wartościowe. Na rewersie obok znaczka wydania lubelskiego zachowały się resztki miejscowego poaustriackiego stempla lakowego oraz stempel odbiorczy WARSCHAU z wyróżnikiem „*1a” z datą -2.1.19. Listy wartościowe opłacone znaczkami I wydania lubelskiego znane są z mniej niż 5 przesyłek. Z kolekcji J. Mazepy, USA.

Value letter for an amount of 100 kronen sent on December 30th, 1918 from Szczekociny to Warsaw. Letter is correctly franked 1 krone 75 hallers according to the Polish postal rate in Krone. All value letters had to have the weight indicated, here 11 grams. Value letters had to be sealed with wax on the back flap. This is one of the most outstanding letters of the First Lublin Issue. Less than five value letters with stamps of this issue are known. From the collection of J. Mazepa, USA.


Łęczyca. Polecony list firmowy wysłany 31.12.1918 r. z Łęczycy do Warszawy, opłacony dwoma znaczkami niemieckimi z lokalnym nadrukiem „Poczta Polska” oraz znaczkiem za 10 fen regionalnego wyd. PP/GGW w II formie.

Registered business letter sent from Łęczyca to Warsaw on 31.12.1918 and paid for with 2 German postage stamps locally overprinted with “Poczta/Polska” and with 1 postage stamp value of 10 fen of regional issue PP/GGW of II type.


Lublin. Austriacka kartka pocztowa opłacona doklejonymi znaczkami za 17 hal, razem 25 hal, zgodnie z krótko obowiązującą podwyższoną w koronach taryfą polską i wysłana 3 stycznia 1919 r. z Lublina do Odessy z warszawskim znakiem cenzury. Nadawca opłacił kartkę dostępnymi na poczcie znaczkami, w tym bardzo rzadko spotykanym znaczkiem przedrukowym o wartości 10 hal (Fi.17) z pierwszego wydania lubelskiego.

Austrian postcard paid for with 25 hal and posted on January 3, 1919, from Lublin to Odessa with Warsaw censorship mark. The sender paid for the card with postage stamps available at the post office, including common Austrian stamps and very rare overprinted stamp value of 10 hal (Fi 17) from the 1st regional Lublin isssue.

Stawiszyn. List wartościowy na 60 marek, opłacony dwoma znaczkami po 50 fen wyd. pomnikowego, wysłany ze Stawiszyna przez Kalisz (3.1.19) do Warszawy. List posiada po-rosyjską nalepkę polecenia wykorzystaną przez agencję w Stawiszynie do oznaczenia listu wartościowego nr 3. Zestawienie dwóch znaczków po 50 fen skasowanych stemplem prowizorycznym ma charakter unikalny i jest znane zaledwie z dwóch innych przesyłek. List posiada polski datownik Kalisza i niemiecki datownik odbiorczy Warszawy.

Value letter of amount of 60 Mk, paid for with two stamps a 50 fen from the "monument" issue, sent from Stawiszyn via Kalisz (3.1.19) to Warsaw. The letter has post-Russian recommended sticker used by the postal agency in Stawiszyn to mark an insured letter no.3. The juxtaposition of two postage stamps a 50 fen cancelled by local handstamp is unique and known only from two other shipments. The letter has a Polish date stamp of Kalisz and German ingoing date stamp of Warsaw.

Szczekociny. List wartościowy na kwotę 31 marek i wadze 11 g (11 gr w pisowni oryginalnej) nadany w Szczekocinach 4.I.19 do odbiorcy w Warszawie. Opłata w wysokości 1,75 Korony uiszczona znaczkami I wydania lubelskiego wg krótko obowiązującej, podwyższonej taryfy w walucie koronowej. Do nadania wykorzystano poaustriacki formularz koperty z 1917 r. na przesyłki wartościowe. Na rewersie obok znaczka wydania lubelskiego zachowały się resztki miejscowego poaustriackiego stempla lakowego oraz stempel odbiorczy WARSCHAU z wyróżnikiem „*1a” z datą -6.1.19. Listy wartościowe opłacone znaczkami I wydania lubelskiego znane są z mniej niż 5 przesyłek. Z kolekcji R.P..

Value letter for an amount of 31 kronen and weight of 11 g (11 gr in original record) sent on January 4th, 1919 from Szczekociny to Warsaw. Letter is correctly franked 1 krone 75 hallers according to the Polish postal rate in Krone. All value letters had to have the weight indicated, here 11 grams. Value letters had to be sealed with wax on the back flap. This is one of the most outstanding letters of the First Lublin Issue. Less than five value letters with stamps of this issue are known. From the collection of R.P..


Pociąg pancerny nr 2 "Śmiały". Kartka poczty polowej wysłana w styczniu 1919 r. z pociągu pancernego wojska polskiego nr 2 „Śmiały”, w trakcie trwającej bitwy o Lwów. Kartkę napisał Kazimierz Małagowski, podkomendny swojego brata – Stanisława, dowódcy pociągu. Obaj zginęli w trakcie walk „Śmiałego” w lipcu 1919r. Jest to jedyny znany dokument z tego typu stemplem formacyjnym tego pociągu.

A fieldpost card sent in January 1919 from the Polish army's armoured train No. 2 "Śmiały" during the ongoing battle for Lviv. The card was written by Kazimierz Małagowski, the subordinate of his brother – Stanisław, the train commander. Both died during the "Śmiały" fight in July 1919. This is the only known document with this type of this train's formation handstamp.

Praszka. Kartka pocztowa, napisana we Wrocławiu 4 lutego 1919 r., została wysłana z Praszki (południowa część b. GGW) przez Wartę – 11 luty 1919 (północny kierunek) i przez Sompolno do Raszkowa (pow. Odolanów) w trakcie trwającego Powstania Wielkopolskiego. Granica pomiędzy b. GGW a Wielkopolską była zamknięta i poczta polska szukała „okienka” do skutecznej ekspedycji. Zawieszenie broni między Polską a Niemcami weszło w życie 16 lutego 1919 r. po zawarciu rozejmu w Trewirze. Opłata 15 fen zgodna z polską taryfą pocztową została opłacona znaczkami z dwóch różnych prowizorycznych wydań warszawskich. Kartka posiada bardzo rzadkie trzy prowizoryczne stemple – z Praszki, Warty i Sompolna. Z kolekcji J. Mazepy, USA.

The postcard written in Wrocław (germ. Breslau) on February 4th, 1919 was sent from Praszka (south of former Poland’ GGW) via Warta – 11.Febr.1919 (north direction) and via Sompolno to the Raszków during the Greater Poland Uprising. The border between former GGW and Greater Poland was closed and the Polish post looked for the “window” to send it efficiently. The ceasefire between Poland and Germany came on this area on 16th February 1919 after the Trier armistice. The 15 fen postage according to the Polish postal rate was paid in stamps from two different provisional Warsaw issues. The postcard has three provisional very rare handstamps – from Praszka, Warta and Sompolno. From the collection of J. Mazepa, USA.

Suwałki. Dwukrotnie ocenzurowany w Warszawie list wysłany 8.2.1919 z Suwałk do Wierchnieudińska na Syberii opłacony znaczkami regionalnego wyd. PP/GGW w II formie. Opłatę unieważniono lokalnym okrągłym stemplem pocztowych barwy ciemnofioletowej „POCZTA POLSKA *SUWAŁKI*” na obwodzie i z orłem pośrodku. Datę nadania wpisano odręcznie obok znaków opłaty. Dokument z pierwszych dni działania Poczty Polskiej na terenach b. Ober-Ost przekazanych Polsce dzięki umowie z Białegostoku z 5 lutego 1919 r. Znane są 3 przesyłki z Suwałk opłacone polskimi znaczkami, których zabrakło po dwóch dniach stosowania lub w wyniku zakazu ówczesnego niemieckiego komisarza.

Censored in Warsaw twice letter sent on 8.2.1919 from Suwałki to Wierchnieudinsk in Siberia and paid for with postage stamps of regional issue PP/GGW of II type. The fee was cancelled by the local round postmark of dark violet colour with “POCZTA POLSKA *SUWAŁKI*around and with eagle inside. Date of posting was written manually next to postal stamps. Documents from the first days of the Poczta Polska operation on the territory of former Ober-Ost, handed over to Poland thanks to the agreement from Białystok of 5 February 1919. There are 3 known consignments from Suwałki paid with Polish postage stamps, which were sold out after 2 days of use or were withdrawn from sale as a result of the ban imposed by the German Commissioner.


Radzyń Podlaski. Używany na terenie b. Ober-Ost rosyjski adres przesyłkowy dla paczki o wadze 7 kg wysłanej 26.2.1919 r. z Radzynia Podlaskiego do Parczewa, opłacony znaczkami wyd. PP/GGW. Znaczki za 60 fen w rzadko spotykanej na korespondencji odmianie – 16Ib. Znaki opłaty unieważniono lokalnym dwuwierszowym kasownikiem "POCZTA/POLSKA" w prostokątnej ramce barwy ciemnofioletowej. Nadanie przesyłki odnotowano w księdze urzędu co potwierdza prostokątny miejscownik "RADZYŃ" z odręcznie wpisanym numerem w rejestrze. Datę nadanie oznaczono wpisując dzień w stempelek datownika. U dołu znajduje się okrągły datownik odbiorczy "PARCZEW". Dokument w jęz. rosyjskim znany z tego okresu w 1 egzemplarzu.

Used on the territory of former Ober-Ost Russian postal parcel’s form for parcel on weight 7 kg sent on 26.02.1919 from Radzyń Podlaski to Parczew paid for with 7 postage stamps of regional issue of PP/GGW. Stamps value of 60 fen of I type, variant b are seldom on consignments. Postage stamps were cancelled with 2-line local mark “POCZTA/POLSKA” in a rectangular frame of dark purple colour. Parcel’s posting was noted in the postal dispatch register and confirmed by rectangular town mark with manually written number from the registry on the form. Date of posting was marked by manual writing into date stamp. Delivery is confirmed by postmark PARCZEW in the right down corner of form. Such printed in Russian postage form from this period is known from 1 copy.


Radziejów. List wartościowy na kwotę 13 Mk o wadze 12 g (gr w oryginalnej notacji), wysłany 25.III.19 z Radziejowa do Warszawy. List został opłacony znaczkami pierwszych trzech wydań „warszawskich”; 5 znaczkami za 10f wydania pomnikowego, znaczkiem za 30f wydania PP/GGW oraz znaczkiem o wartości 20f wydania ministerialnego - łącznie 1 Mk zgodnie z polską taryfą dla listów wartościowych. Na kopercie znajduje się prowizoryczna adnotacja „W” z ręcznym wpisem RADZIEJÓW/No199 w czerwonej ramce. Bardzo rzadkie zestawienie opłaty listu wartościowego znaczkami trzech wydań. Z kolekcji J. Mazepy, USA.

This “value” letter was sent from Radziejów to Warsaw on March 25, 1919. It has the notation „List wartościowy na sumę trzynastu marek”. It has the unique red boxed „W” (Wartość) in the style of a registry box. All value letters had to indicate the weight, 12 grams here, and pay a minimum fee of 1 mark. The letter has a triple mixed franking of the First and Second Warsaw provisional issues and the first Government Issue. From the collection of J. Mazepa, USA.


Czchów. Przekaz pocztowy na 1000 koron z Czchowa do Lwowa wysłany 6 marca 1919 r. i opłacony prawidłowo w wys. 2,50 korony znaczkami wyd. Polskiej Komisji Likwidacyjnej. Opłata za blankiet znaczkiem wyd. austriackiego za 2 halerze lokalnie unarodowionym, gdyż znaczki austriackie utraciły ważność 20 stycznia 1919 r. Procedura ta została po raz pierwszy opisana przez Puchałę (Filatelista, 2010). Przedruk lokalny z Czchowa jest dotychczas niekatalogowany i znany w kilku egzemplarzach. Z kolekcji R.P.

Postal order for 1000 Krones from Czchów to Lvov sent on March 6, 1919 and paid correctly at the height of 2.50 Krs with PKL’s postage stamps. Due to the Austrian postage stamps expired on 20 January 1919 a fee for a form was paid for with one locally polonised an Austrian issue postage stamp of value of 2 halers. This procedure was described for the first time by Puchała (Filatelista, 2010). The locally overprint from Czchów is not yet catalogued and is known only in few copies. From the collection of R.P.


Aleksandrow Kujawski. Poniemiecki formularz adresu przesyłkowego użyty dla paczki o wadze 2,7 kg nadanej 29.3.1919 do Włodzimierza Wołyńskiego, gdzie odbiorcą był żołnierz 31 pułku piechoty (stempel Poczty Polowej Nr 16). Należność opłacono 7 znaczkami wydania regionalnego PP/GGW o wartości 25 fen każdy (Fi 13) oraz 1 znaczkiem poniemieckim z lokalnym nadrukiem „Poczta/Polska” barwy niebieskiej o wartości 15 fen (Aleksandrów Fi 10). Przesyłka dotarła do adresata 1.IV.19 co potwierdza datownik odbiorczy WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI z wyróżnikiem A. Przedstawiony w Galerii skart to najpóźniejsze odnotowane użycie znaczka wydania lokalnego z Aleksandrowa.

Former German postal parcel’s form used for parcel on weight of 2,7 kg sent on 29.3.1919 to Włodzimierz Wołyński. Parcel was sent to a soldier of the 31 infantry’s regiment (Field Post No 16 postmark on both side). The fee was paid for with 7 postage stamps of regional issue of PP/GGW value of 25 fen each (Fi 13) and with 1 locally overprinted with “Poczta/Polska” of blue colour German stamp value of 15 fen (Aleksandrów Fi 10). Dalivery was confirmed by datestamp WŁODZIMIERZ WOŁYŃSKI on 1.IV.19. Form shown here is the latest recorded use of the local edition stamp from Aleksandrów. This kind of consignment from Aleksandrów Kujawski is very rare.


Gorlice. Przesyłka miejscowa z Gorlic o frywolnej treści, nadana do adresata w sądzie 31.3.1919. Przesyłka obciążona dopłatą w wysokości 30 hal znaczkami wydania krakowskiego z powodu nieopłacenia przez nadawcę i niedoręczona, co oznaczono ręczną adnotacją: „adresat nie przyjmuje”. Użyto dwóch znaczków 15/36 hal (Fi D4I) z przedrukiem typograficznym w formie IIB.Ten walor w parce na przesyłce jest wyjątkowo rzadki. Z kolekcji R.P.

Local postal delivery from Gorlice with frivolous content, sent to the addressee in court on 31. 3. 1919. 30 haler surcharge applied with Krakow edition postage stamps due to the sender's failure to pay and undelivered, which was marked with a manual annotation: "the addressee does not accept” (
adresat nie przyjmuje” in Polish). Two 15/36hal postage stamps (Fi D4I) with typographic overprint in IIB form were used. These stamps in pairs on a postal delivery are extremely rare. From the collection of R.P..


Kolno. Część niemieckiej pocztowej książki nadawczej stosowanej w pierwszej połowie 1919 r. dla właścicieli kont czekowych w Kolnie. Wnoszone opłaty w postaci znaczków zostały skasowane prowizorycznym stemplem miejscowego urzędu pocztowego. Dotychczas znane są tylko dwa takie dokumenty.
Part of German postal dispatching book used for checks’s owners in Kolno post office in the first half 1919. The stamps has been cancelled by provisional handstamp of local post office. Only two copies of register are known up to now.

Kraków. Trójjęzyczny adres przesyłkowy użyty dla paczki 9 kg wysłanej 3.IV.19 z Krakowa do Radymna. Opłata w wysokości 6 Kr uiszczona 6 znaczkami o wartości 1 Kr każdy wydania Polskiej Komisji Likwidacyjnej – cztery na awersie i dwa na rewersie. Opłatę unieważniono datownikiem KRAKAU 2/KRAKÓW z błędnie ustawioną datą nadania 13.IV.19 zamiast -3.IV.19. Na rewersie potwierdzenie odbioru datownikiem RYDYMNO 4.IV.19 oraz pobrana opłata tyt. awiza w wys. 10 hal z lokalnym stemplem „Porto”. Jedyny znany walor z taką wielokrotnością znaczka 1Kr.

Trilingual postal parcel’s form for parcel on weight 9 kg sent on 3.04.19 from Cracow to Radymno. Postal fee of 6 Kr paid for with 6 postage stamps value of 1 Kr each (4 on the front and 2 on the backside) of regional issue of the Polish Liquidation Commission. Postage stamps were cancelled by bilingual date postmark KRAKAU 2/KRAKÓW with date 13.IV.19 which was mistakenly placed instead of -3.IV.19. Delivery is confirmed by date stamp “RADYMNO/-4.IV.19”. Additive fee value of 10 hal. was applied what confirm local postage due stamp “Porto” on the reverse. Item shown in the Gallery is the only know one with multiple use of stamp value of 1 Kr.


Ryki. List polecony wysłany 30 kwietnia 1919 r. do Garwolina, gdzie został odebrany 1 maja. Opłata pocztowa 65 fenigów obejmuje 40 fenigów za list powyżej 20 gramów plus 25 fenigów opłaty rejestracyjnej. Blok sześciu znaczków 10 fenigowych pierwszej emisji warszawskiej jest największą wielokrotnością tego znaczka na liście. Znaczki unieważniono dużym okrągłym fioletowym kasownikiem prowizorycznym Ryki, "Urząd Pocztowo-Telegr. *Ryki*. " Z kolekcji J. Mazepy, USA

Registered letter sent April 30, 1919 to Garwolin, where it was received May 1. The 65 fenig postage includes 40 fenig for a letter over 20 grams plus a 25 fenig registration fee. The block of six 10 fenig stamps of the first Warsaw issue is the largest multiple of this stamp on the list. The stamps were cancelled with a large circular violet Ryki provisional cancellation, "Urząd Pocztowo-Telegr. *Ryki*. ". From the collection of J.Mazepa, USA.


Radymno. Do niedawna nieznany i niekatalogowany z Radymna przekaz pocztowy na 1000 koron wysłany 13 czerwca 1919 r. do Krakowa i opłacony znaczkami wyd. krakowskiego oraz znaczkiem wyd. definitywnego (za formularz). Opłata za taki przekaz wynosiła 2,50 korony. Niewyjaśniony brak opłaty w wys. 25 hal. Na rewersie lokalny znaczek "porto" z Krakowa. Znaczki za 80 hal są znane z 4 miejscowości ich stosowania. Z kolekcji R.P.

Until recently, an unknown and non-catalogued postal order for amount of 1000 Krs sent from Radymno on 13 June 1919 to Cracow and paid with postage stamps of the Cracow local issue and a postage stamp of the definite issue (for the blank money order form). The postage fee for such money order was 2.50 Krs. The reason for the underpayment in amount of 25 halers is unknown. On the reverse side there is a local „Porto" stamp from Cracow. Locally isssued in Cracow postage stamps value of 80 hal. are known for their only 4 locations of use. From the collection of R.P.


Krośniewice-Dobre. Ocenzurowany w Warszawie list polecony wysłany 24.V.19 do Paryża ambulansem wąskotorowym KROŚNIEWICE DOBRE (bez numeru). Opłata 75 fen znaczkiem wydania pomnikowego (Fi.2) oraz znaczkami wydania definitywnego - na awersie znaczki skasowane, na rewersie brak skasowania. „R” nr 86 przygotowana do stosowania bez oznaczeń kolejowych (z kolekcji R. Puchały).

Registered letter sent on 24 May 1919 to Paris with a KROŚNIEWICE DOBRE narrow-gauge TPO datestamp without connection number. The registration handstamp was prepared for use in TPOs without showing the connection. Warszawa boxed censorship handstamp in red. 75 fen postage paid with a 5 fen stamp (Fischer 2) of the first 1918 provisional issue and several stamps of the 1919 definitive issue. The stamp on the back was not noticed and not cancelled as a result of that.


Skałat. Adres przesyłkowy dla pakietu o wartości 1000Kr i wadze 1,035 kg, nadany 17 XI 19 ze Skałata do miejscowości Potutory. Opłata pocztowa została uiszczona dwoma znaczkami wydania lokalnego o wartości 4 Kr i 5 hal (Skałat Fi 15 i Fi 2). Na opłatę w tej wysokości składają się: opłata za paczkę o wadze do 5 kg - 2,00 Kr i opłata za paczkę wartościową - 2,05 Kr. Na rewersie stempel odbiorczy POTUTORY, gdzie przesyłka dotarła 22 XI 1919. Znaczki lokalne ze Skałata o wartości 4 Kr wykonano w nakładzie 20 sztuk. Całości pocztowe ze Skałata są wyjątkowo rzadkie.

Postal parcel’s order use for item on value of 1000 Kr and weight of 1.035 kg send on 17.12.19 from Skałat to Potutory. The postal fee was paid for with 2 stamps of local issue in Skałat value of 4 Kr and 5 hal (Skałat Fi 15 and Fi 2). The postage is composed by: fee for a parcel up to 5 kg value of 2 Kr and fee for parcel of declared value – 2.05 Kr. Postmark POTUTORY with the date 22.XI.1919 is on the back of this form. Total edition of postage stamp value of 4 Kr equals to 20 copies. Consignments from Skałat are very rare.


Odessa. List polecony wysłany w pierwszym dniu funkcjonowania Polskiej Agencji Pocztowej w Odessie dnia 10 listopada 1919 r. Odręczne potwierdzenie cenzury: „Czytane w Konsulacie” z pieczątką „Komendant Etapu” i parafą cenzora na rewersie listu. Polski znaczek opłaty 1 mk skasowany 3-ramkowym stemplem ODESA. Data 10/XI-1919 r. wpisana odręcznie. Stempelek „Pobrano tytułem opłaty” z odręcznym wpisem „2,50 N1” i okrągłą pieczęcią urzędową z orłem Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie. Stempelek polecenia z wpisanym odręcznie „Odesa” i „1” na awersie listu. Tam też znajduje się znak cenzury warszawskiej Wr.1/10.. Opłata pocztowa zgodna z taryfą zagraniczną 1 mk tj. 50 fen za list + 50 fen za polecenie (z kolekcji A. Kłosińskiego).

Registered letter sent on the first day of operation of the Polish Postal Agency in Odessa on 10 November 1919. Handwritten confirmation of censorship: “Czytane w Konsulacie“ (“Read at Consulate”) with additional stamp „Komendant Etapu” (“Commander of Stage”) and censor’s signature on the reverse side. The Polish postal stamp value of 1 mk marked with 3-frames ODESA handstamp. Date 10/XI-1919 r. handwritten. Stamp “Pobrano tytułem opłaty” (“Charged as a fee”) with handwritten inscription “2,50 N1” and a round official seal with the eagle of the Consulate of the Republic of Poland in Odessa. Postal registration mark instead of registration label with handwritten “Odesa” and “1” and Warsaw Wr.1/10. censorship handstamp on the front side. Postage according to foreign tariff 1 mk i.e. 50 fen per letter + 50 fen per registration (from the collection of Andrzej Kłosiński).


Odessa. List polecony wysłany z Polskiej Agencji Pocztowej w Odessie do Warszawy 13 grudnia 1919r. Pionowa parka znaczków 50 fen z czarnym nadrukiem ODESA skasowana 3-ramkowym stemplem ODESA. Stempelek polecenia z wpisanym Odesa i numerem 292 oraz datą 13/XII. oraz okrągły stempelek cenzury wojskowej w Warszawie: „Wr.1/15.” na awersie listu. Stemple cenzury konsularnej: „Czytano w Konsulacie Polskim/w Odessie” i „Komendant Etapu” na rewersie listu. Opłata 1mk zgodna z taryfą zagraniczną tj. 50 fen za list + 50 fen za polecenie (z kolekcji A. Kłosińskiego).

Registered letter sent from the Polish Postal Agency in Odessa to Warsaw on December 13, 1919. Vertical pair of 50 fen stamps with black ODESA imprint marked with 3-frames ODESA handstamp. Postal registration mark instead of registration label with handwritten “Odesa” and number “292” and date “13/XII.” and round stamp of military censorship in Warsaw: „Wr. 1/15.” on the front of the letter. Consular censorship stamps: „Czytano w Konsulacie Polskim/w Odessie” (“It was read at the Polish Consulate/in Odessa”) and „Komendant Etapu” (“Commander of Stage”) on the reverse of the letter. Fee 1 mk in accordance with the foreign tariff, i. e. 50 fen per letter + 50 fen per registration (from A. Kłosiński collection).


Kojdanów. Dwie jedynie znane przesyłki z rosyjskimi datownikami zastosowanymi w Polskim Urzędzie Pocztowym w Kojdanowie utworzonym 17 grudnia 1919 r. Przesyłki zostały wysłane 5 stycznia i 28 lutego 1920 roku do Stanów Zjednoczonych. Posiadają prowizoryczne znaki polecenia i rosyjskie datowniki pocztowe, odmienne dla każdej z przesyłek. Polski Urząd Pocztowy w Kojdanowie zwinięty został prawdopodobnie na początku lipca 1920 r.  Po zakończeniu działań wojennych Kojdanów znalazł się w granicach Rosji Sowieckiej (Białoruś) (z kolekcji A.Kłosińskiego).

Two known letters with Russian date stamps used at the Polish Post Office in Kojdanów, established on 17 December 1919. These letters were sent to the United States on 5 January and 28 February 1920 with provisional  labels of registration and Russian postal dates, different for each of the items. The Polish Post Office in Kojdanów was probably collapsed at the beginning of July 1920. After the end of the war, Kojdanów found himself within the borders of Soviet Russia (Belarus). These letters are the only known letters sent from this Polish Post Office in Kojdanów (from the collection of A.Kłosiński).


Ostrów. Pocztówka wysłana 19 marca 1920 r. z Ostrowa do Morrovalle (Włochy) przez włoskiego członka Komisji Granicznej dla południowej części granicy niemiecko-polskiej. Polski datownik OSTRÓW*( POZN)* cds 19. 3. 20. 8-9ᴼ i znak cenzury warszawskiej Wr. 1. Opłata pocztowa 25 fen zamiast 15 fen, które należało opłacić zgodnie z niemiecką taryfą pocztową. Znana jest tylko jedna karta pocztowa z tłoczonym znakiem formacji tej Komisji.

Picture post card sent on 19 March 1920 from Ostrów to Morrovalle (Italy) by an Italian member of the Limitation Commission for the Southern part of the German - Polish border. Polish OSTRÓW*( POZN)* cds 19.3.20.8-9ᴼ and a Warsaw Wr. 1 censorship handstamp. 25 fen postage instead of the 15 fen that had to be paid according to the German internal postal rate. Only one post card known with the embossed formation handstamp of this Commission.


Leszno. Kartka poczty polowej wysłana 12 lutego 1920 roku w niemieckim ambulansie linii BRESLAU-POSEN z Leszna do Paryża. Stempel formacyjny polskiego dowódcy dworca kolejowego w Lesznie oraz francuskiego komisarza wojskowego na dworcu kolejowym w Lesznie kontrolującego przejęcie przez Polskę Wielkopolski od Niemiec. Unikalne połączenie polskiej i francuskiej działalności wojskowej na stacjach kolejowych na nowym terytorium Polski.

Field post card sent on 12 February 1920 by a German TPO BRESLAU–POSEN from Leszno to Paris. Formation handstamp of the Polish Leszno railway station Commander and another one of the French Military Commissioner at the Leszno railway station controlling the Polish takeover of Greater Poland from Germany. Unique combination of Polish and French military activities at the railway stations in the new Polish territory.


Ihumeń. Jedna z dwóch znanych przesyłek z utworzonego w Ihumeniu Polskiego Urzędu Pocztowego wysłana 22 marca 1920 r. do Ameryki. Polski Urząd Pocztowy w Ihumeniu uruchomiony został 1 listopada 1919 r. i zwinięty prawdopodobnie na początku lipca 1920 r. Po zakończeniu działań wojennych Ihumeń znalazł się w granicach Rosji Sowieckiej (Białoruś) (z kolekcji A. Kłosińskiego).

One of the two known postal shipment (the letter in this case)  from the Polish Post Office established in Ihumen, sent on March 22, 1920 to America. The Polish Post Office in Ihumeń was opened on November 1, 1919 and closed probably at the beginning of July 1920. After the end of military actiieties, Ihumeń found itself within the borders of Soviet Russia (Belarus) (from the collection of A. Kłosiński).


Giedrojcie. Jedyna znana przesyłka z datownikiem utworzonej w październiku 1919 r. Polskiej Agencji Pocztowej w Giedrojciach. Przesyłka wysłana poprzez Główną Frontową Pocztę Polową Nr II znalazła się w Giedrojciach 26.VI.1920 co potwierdzono datownikiem Polskiej Agencji Pocztowej. Po utworzeniu Litwy Środkowej Giedrojcie znalazły się w pasie neutralnym i ostatecznie przyznane zostały Litwie Kowieńskiej (z kolekcji A. Kłosińskiego).

The only known postal shipment (the letter in this case) with the postal datemark of the founded in October 1919 the Polish Postal Agency in Giedrojce. The letter sent via the Main Frontal Field Post No. II was in Giedrojcie on June 26, 1920, which was confirmed by the date stamp of the Polish Postal Agency. After the creation of Central Lithuania, Giedrocie found itself in the neutral zone and was finally awarded to Kaunas Lithuania (from the collection of A. Kłosiński).

Gdańsk Nowy Port. Niemiecko-francuski formularz dla paczek zagranicznych z podaną wartością z polskim przedrukiem (druk A20./5.14),wykorzystany dla paczki wysłanej z Ameryki przez Gdańsk (22.8.21) i docelowo ekspediowanej przez Tarnów 2 do Wadowic (11.9.21). Prezentowany kompletny formularz pocztowy jako swoiste prowizorium znany jest w dwóch egzemplarzach.

German-French form for foreign parcels with a given value with the Polish overprint (print A20./5.14), used for a parcel sent from America by Gdańsk (22.8.21) and ultimately dispatched by post office Tarnów 2 to Wadowice (11.9.21). The presented consignment from Gdańsk Port Post Office as an example of a provisional state is known on from 2 copies.


Górny Śląsk. Telegram nadany 19.07.1922 przez Inspektorat Pocztowy w Katowicach do wszystkich urzędów pocztowych na obszarze Polskiego Górnego Śląska informujący o wznowieniu wymiany telegramów od 20.07.1922 oraz o zasadach rozliczeń finansowych w markach niemieckich i frankach szwajcarskich nominowanych w złocie. Przedstawiany dokument ma istotne znaczenie z punktu widzenia historii Polki oraz historii poczty. Dokument jest unikatowy. (Z kolekcji A. Kłosińskiego).

Telegram of 19th July 1922 on former German’s form sent by Post Inspectorate in Katowice to all post offices in the territory of the Polish Upper Silesia concerning the start of the telegraph’s traffic since 20th July 1922 and laying down the rules for the financial settlements in German Mark and “gold” Swiss Franck. Presented document has 2 kinds of importance, as the historical document for history of Poland and as the postal documentation. Presented document is unique (from the collection of A.Kłosiński).

Ok