Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Kolejne niekatalogowane stemple cenzury z lat 1944-1946

W „Filateliście” nr 1/2017 i 2/2017 ukazał się dwuczęściowy artykuł autorstwa J. Walochy, O. Geisselbrechta oraz H. Monkosa, poświęcony problematyce stempli cenzury wojennej z lat 1944-1946. Zainspirowany tym opracowaniem postanowiłem przejrzeć swoje zbiory, w wyniku czego udało mi się odnaleźć

kilka przesyłek ze stemplami oznaczonymi jako dotychczas nieznane. Korzystając z nadarzającej się okazji, chciałbym podzielić się informacjami o swoich odkryciach.

Stemple z orzełkiem

  • nr 235 – na dość dużym wycinku z karty pocztowej, z fragmentem stempla radzieckiej poczty polowej z datą 20.08.1945 - na tej podstawie niewiele niestety można powiedzieć na temat przesyłki, z której pochodzi ten wycinek (il. 1),

il. 1 Cenzura z orzełkiem (nr 235) na wycinku karty pocztowej - stempel radzieckiej poczty polowej z datą 20.8.45

  • nr 1755 – na karcie pocztowej wysłanej 8.05.1945 do Pruszkowa - znaczek został skasowany stemplem „niemym”, stąd też trudno ustalić dokładne miejsce nadania tej przesyłki (il. 2),

il. 2 Cenzura z orzełkiem (nr 1755) na karcie pocztowej do Pruszkowa - 8 V 1945

  • nr 1846 – na kopercie wysłanej 21.09.1945 z miejscowości Jablonne n. Orlici (Czechosłowacja) do Krakowa (il. 3).

il. 3 Cenzura z orzełkiem (nr 1846) na kopercie listu z Jablonne n. Orlici (Czechosłowacja) do Krakowa - 21 IX 45

Stemple okrągłe R.P. ... U.C.

 il. 4 Cenzura okrągła (nr 3151) na karcie pocztowej z Wlk. Brytanii do Gdańska - 9.1.1946

  • nr 3151 – na karcie pocztowej wysłanej 09.01.1946 z Wlk. Brytanii do Gdańska (il. 4),

il. 5 Cenzura okrągła (nr 3176) na kopercie listu poleconego z Krakowa do Jerozolimy (Palestyna) - 27 I 1946

  • nr 3176 – na kopercie poleconej wysłanej 27.01.1946 z up. Kraków 1 do Jerozolimy (il. 5),

il. 6 Cenzura okrągła (nr 3183) na kopercie listu poleconego ze Szczecina do Trzyńca (Czechosłowacja) - 29.3.46

  • nr 3183 – na kopercie poleconej wysłanej 29.03.1946 z up. Szczecin 1 do Trzyńca (il. 6),

il. 7 Cenzura okrągła (nr 3240) na kopercie listu z Wlk. Brytanii do Opola - 15.4.46

  • nr 3240 – na kopercie listu zwykłego wysłanego 15.04.1946 z Wlk. Brytanii do Opola (il. 7).

Stemple numerowe

  • nr 3115 – na kopercie poleconej wysłanej 10.06.1946 z up. Łódź 1 do Nowego Jorku (il. 8),

il. 8 Stempel numerowy cenzury 3115 na kopercie listu poleconego z Łodzi do Nowego Jorku (USA) - 10 VI 46

  • nr 3189 – na dwóch kopertach wysłanych odpowiednio: 11.04.1946 oraz 19.04.1946 z miejscowości Rychbach (ówczesna nazwa Dzierżoniowa) do Nowego Jorku (il. 9 i 10),

il. 9 Stempel numerowy cenzury 3189 na kopercie listu z Rychbach (Dzierżoniów) do Nowego Jorku (USA) – 11.4.46

il. 10 Stempel numerowy cenzury 3189 na kopercie listu z Rychbach (Dzierżoniów) do Nowego Jorku (USA) – 19.4.46

  • nr 3277 – na kopercie listu zwykłego wysłanego 12.09.1946 z Liege (Belgia) do Woli Filipowskiej koło Krzeszowic (il. 11).

il. 11 Stempel numerowy cenzury 3277 na kopercie listu z Liege (Belgia) do Woli Filipowskiej k. Krzeszowic - 12.9.46

Niniejsze opracowanie stanowi zmodyfikowaną (rozszerzoną) wersję artykułu mojego autorstwa, opublikowanego w „Filateliście” nr 11/2017 i zostało wzbogacone o opis trzech przesyłek, w których posiadanie wszedłem już po ukazaniu się pierwotnej wersji tekstu.
Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zachęcić innych Kolegów do podjęcia podobnych poszukiwań i przejrzenia posiadanych zbiorów pod kątem niezewidencjonowanych jeszcze stempli cenzury wojennej z lat 1944-1946. Warto przypomnieć, że kilka takich stempli zostało już opisanych przez kol. Daniela Modnickiego w "Filateliście" nr 5/2017.

Jesteś tutaj: START | Historia poczty | Kolejne niekatalogowane stemple cenzury z lat 1944-1946