Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Polskie uniwersytety w filatelistyce. Katolicki Uniwersytet Lubelski, cz.2

Kontynuujemy cykl publikacji poświęcony polskim uniwersytetom klasycznym. Przed kilkoma tygodniami przedstawiliśmy 1. część opracowania dedykowanego Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu. Dzisiaj przedstawiamy 2. część tego opracowania.

Z 2008 roku pochodzi kartka pocztowa beznominałowa wydana przez Pocztę Polską - CP OR w Lublinie z okazji odznaczenia prof. Michała Jacka Mikosia z Uniwersity of Wisconsin Milwaukee medalem za zasługi dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nakład 1000 egzemplarzy numerowanych [79].

Uwaga, artykuł wieloczęściowy
Przejdź do części: pierwsza

 

Rys. 199. Kartka pocztowa beznominałowa z okazji odznaczenia prof. Michała Jacka Mikosia medalem za zasługi dla KUL [79]

W 2008 roku w rocznicę sowieckiej agresji na Polskę 17 września 1939 roku w Collegium Iuridicum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego została odsłonięta tablica pamiątkowa ppor. Jana Bołbotta.
Z tej okazji Poczta Polska – CP OR w Lublinie wyemitowała kartkę pocztową beznominałową. Współpracownikiem emisji było Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Na kartce przedstawiono tablicę zaprojektowaną przez Zbigniewa Kotyłło. Autorem fotografii jest Tomasz Rodziewicz. Nakład 380 sztuk [79].
Jan Bołbott studiował na Wydziale Prawa i Nauk Społeczno Ekonomicznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1935-1939. W sierpniu 1939 po mobilizacji został dowódcą plutonu. Po agresji ZSRR na Polskę walczył z Armią Czerwoną. Zginął 20 września 1939 roku [80].

 

Rys. 200. Kartka pocztowa beznominałowa z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej ppor. Jana Bołbotta [79]

Wydawnictwo Drukarnia L-PRINT wydało kartkę pocztową beznominałową, na której przedstawiono dziedziniec Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i pomnik papieża Jana Pawła II z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Nakład 200 sztuk [81].

 

 

Rys. 201. Kartka pocztowa beznominałowa z dziedzińcem KUL [81]

25 kwietnia 2009 roku Urząd Pocztowy Lublin 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji półfinału 47 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego „Od Wadowic do Rzymu” przez Lublin. Na datowniku przedstawiono główne wejście do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorem projektu jest Ryszard Kuśmiderski [82].

 

 

Rys. 202. Datownik okolicznościowy półfinału 47 Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Filatelistycznego [82]

W 2013 roku Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II wydało kartkę pocztową beznominałową z okazji III Forum Inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II, odbywającemu się 13 grudnia 2013 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W części ilustracyjnej fotografia pomnika papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego na dziedzińcu KUL. Autorem projektu kartki jest Adam Szuler. Nakład 200 sztuk [83].

 

 

Rys. 203. Kartka pocztowa beznominałowa III Forum Inicjatyw poświęconych Janowi Pawłowi II [83]

Z okazji kanonizacji Jana Pawła II 27 kwietnia 2014 roku w Watykanie, Poczta Polska wyemitowała kartkę pocztową beznominałową. Na ilustracji zamieszczono fotografię pomnika papieża Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, znajdującego się na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Autorem projektu jest Marcin Jackowski. Nakład 1500 sztuk [84].

 

 

Rys. 204. Kartka pocztowa beznominałowa z okazji kanonizacji Jana Pawła II [84]

W 2017 roku Poczta Polska wydała kartkę pocztową beznominałową z okazji 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Lublinie, na której przytoczono słowa papieża przypominające jego pracę na KUL: "Raduję się, że znowu mogę być w tym historycznym mieście, z którym pozostawałem związany przez szereg lat pracy na Katolickim Uniwersytecie ...". Autorem projektu jest Marcin Jackowski. Nakład 650 sztuk [85].

 

 

Rys. 205. Kartka pocztowa beznominałowa z okazji 30. rocznicy wizyty Jana Pawła II w Lublinie [85]

W 2018 roku obchodzono 100-lecie utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Z tej okazji Poczta Polska wprowadziła 1 października do obiegu okolicznościowy znaczek pocztowy, numer katalogowy 4871, nominał 2,60 zł. Na znaczku na tle fragmentu gmachu uczelni przedstawiono podobiznę założyciela KUL, księdza Idziego Radziszewskiego. Autorem projektu jest Andrzej Gosik. Nakład 100.000 sztuk.

 

 

Rys. 206. Znaczek pocztowy 100-lecia utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zbiory autora)

Emisji znaczka towarzyszyła koperta pierwszego dnia obiegu, na której przedstawiono telegram, jaki z okazji otwarcia uniwersytetu w Lublinie przesłał do rektora uczelni marszałek Józef Piłsudski.

 

 

Rys. 207. Koperta FDC 100-lecia utworzenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (zbiory autora)

Z okazji jubileuszu 100-lecia KUL kartki pocztowe beznominałowe wydało Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II. Na pierwszej z nich przedstawiono fotografię księdza Karola Wojtyły, profesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1954-1978. Nakład 60 sztuk [86].

 

Rys. 208. Kartka pocztowa beznominałowa jubileuszu 100-lecia KUL, ks. Karol Wojtyła (zbiory autora)

Druga kartka została wydana z okazji Wystawa Plakatów w holu Kolegium Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego "Polska światu papieża dała", w dniach 15.04-20.05.2018. Nakład 100 sztuk [86].

 

Rys. 209. Kartka pocztowa beznominałowa jubileuszu 100-lecia KUL, Wystawa Plakatów (zbiory autora)

Kolejna kartka pocztowa była wyemitowana z okazji zakończenia obchodów 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 8 grudnia 2018 roku. Pod portretem papieża Jana Pawła II przypomniano słowa: "Dziękuję Bogu za to, że mogłem przez szereg lat służyć tej uczelni ..." [86]. Nakład 150 sztuk.

 

Rys. 210. Kartka pocztowa beznominałowa jubileuszu 100-lecia KUL, zakończenie obchodów (zbiory autora)

10 grudnia 2018 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rada ds. społecznych Konferencji Episkopatu Polski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Akademia Ignatianum zorganizowały ósmą konferencję z cyklu „Polonia Restituta – Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”, której tematem była „Kultura i Tożsamość” [87].
Konferencji towarzyszyła wyemitowana przez Pocztę Polską kartka beznominałowa. nakład 850 sztuk. Autorką projektu jest Anna Kowalczyk.

 

Rys. 211. Kartka pocztowa beznominałowa z okazji konferencji z cyklu „Polonia Restituta – Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” (zbiory autora)

Z tej samej okazji Urząd Pocztowy Lublin 1 stosował datownik okolicznościowy.

 

Rys. 212. Datownik z okazji konferencji z cyklu „Polonia Restituta – Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości” (zbiory autora)

Literatura

[79] Łaz A., Lewkowicz Z., Prokop L.: Ilustrowany katalog polskich pocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych o tematyce Jan Paweł II, część X, rok 2008-2009.
[80] Wikipedia. Jan Bołbott, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Bo%C5%82bott, data dostępu 19.12.2018
[81] Karzełek E., Łaz A., Prokop L.: Ilustrowany katalog polskich niepocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych wydanych przez stowarzyszenia filatelistyczne i inne osoby o tematyce Jan Paweł II, część I, rok 1990-2011.
[82] Matyjewicz-Maciejewicz O., Niewczas P.: Papież Jan Paweł II na datownikach okolicznościowych świata, rok 2009, Szczecin 2009
[83] Karzełek E., Łaz A., Lewkowicz Z., Prokop L.: Ilustrowany katalog polskich niepocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych wydanych przez stowarzyszenia filatelistyczne i inne osoby o tematyce Jan Paweł II, część III a, rok 2013
[84] Łaz A., Lewkowicz Z., Prokop L.: Ilustrowany katalog polskich pocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych o tematyce Jan Paweł II, część XIV, rok 2013-2016.
[85] Łaz A., Lewkowicz Z., Prokop L.: Ilustrowany katalog polskich pocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych o tematyce Jan Paweł II, część XV, rok 2017-2018.
[86] Karzełek E., Gil E., Lewkowicz Z., Prokop L.: Ilustrowany katalog polskich niepocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych wydanych przez stowarzyszenia filatelistyczne i inne osoby o tematyce Jan Paweł II, część VII, rok 2018.
[87] Katolicki Uniwersytet Lubelski. „Kultura i Tożsamość” - konferencja z cyklu „Polonia Restituta", https://www.kul.pl/kultura-i-tozsamosc-quot-konferencja-z-cyklu-polonia-restituta,art_83422.html, data dostępu 11.07.2019

Jesteś tutaj: START | Nauka i technika | Polskie uniwersytety w filatelistyce. Katolicki Uniwersytet Lubelski, cz.2