Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Polskie uniwersytety w filatelistyce. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został powołany przez Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego w październiku 1944 roku. W 1950 roku z uczelni zostały wydzielone Wydziały Lekarski i Farmaceutyczny, dając początek Akademii Lekarskiej. Natomiast w 1955 roku wydzielono Wydziały Rolny, Weterynaryjny i Zootechniczny, z których utworzono Wyższą Szkołę Rolniczą.

Obecnie na uczelni funkcjonuje 12 wydziałów, w tym Wydział Zamiejscowy w Puławach [88].

Z okazji 20-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Urząd Pocztowy Lublin 11 w dniach 22-25 października 1964 roku stosował stempel okolicznościowy w dwóch wersjach różniących się wielkością (62x25 i 90x36 mm) [17].

 Rys. 213. Stempel 20-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wersja duża (zbiory autora)

Rys. 214. Stempel 20-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, wersja mała (zbiory autora)

Z tej samej okazji, w tym samym urzędzie 23 października 1964 roku stosowany był datownik w dwóch wersjach różniących się wielkością (48x30 i 72x45 mm), na którym przedstawiono rysunek znajdującego się w Lublinie pomnika Marii Curie-Skłodowskiej [17].

Rys. 215. Stempel 20-lecia UMCS z pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej (zbiory autora)

Z okazji 20-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej PZF Koło UMCS i WZR w Lublinie wydało kartkę pocztową beznominałową. Na rewersie kartki znajduje się zaproszenie na otwarcie II Pokazu Filatelistycznego, zorganizowanego w ramach jubileuszu uczelni.

Rys. 216. Kartka pocztowa beznominałowa 20-lecia UMCS z zaproszeniem na otwarcie II Pokazu Filatelistycznego (zbiory autora)

21 lipca 1969 roku Poczta Polska wyemitowała serię znaczków z okazji 25-lecia Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. Na znaczku o numerze katalogowym 1788 i nominale 60 gr przedstawiono fragment budynku Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz znajdujący się przed nim pomnik uczonej. Powyżej wytłoczony orzeł z godła PRL. Nakład wynosi 6.147.000 sztuk. Autorem projektu jest T. Michaluk [89].

Rys. 217. Znaczek z okazji 25-lecia PRL z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zbiory autora)

23 października 1969 roku Urząd Pocztowy Lublin 11 stosował datownik okolicznościowy Towarzystwa Przyjaciół UMCS, AM i WSR w 25-lecie UMCS [20].

Rys. 218. Datownik okolicznościowy Towarzystwa Przyjaciół UMCS, AM i WSR [20]

W tym samym Urzędzie Pocztowym w dniach 23-25 października 1969 roku stosowane były jednakowe stemple, wykonane oddzielnie na każdy dzień, z rysunkiem budynku UMCS i pomnika Marii Curie-Skłodowskiej oraz napisem: XXV LAT NAUKI W SŁUŻBIE LUDU [20].

Rys. 219. Datownik okolicznościowy XXV lat nauki w służbie ludu [20]

W dniach 20 września - 30 października 1969 roku Urząd Pocztowy Lublin 2 stosował stempel z wymienną datą z okazji 25-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [20]. Na rysunku sowa siedząca na berle rektorskim.

Rys. 220. Datownik z okazji 25-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (zbiory autora)

23 października 1970 roku w Urzędzie Pocztowym Lublin 11 stosowany był stempel okolicznościowy z okazji XXVI rocznicy Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej oraz nadania tytułów doktora honoris causa profesorom bratnich uczelni. Tytuły tego dnia odebrali: Dymitr L. Pochylewicz z Uniwersytetu im. I. Franki we Lwowie (ZSRR), Paolo Buffa z Uniwersytetu w Modenie (Włochy), Władysław Szafer z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Sándor Szalay z Instytutu Fizyki Jądrowej w Debreczynie (Węgry), Grzegorz Leopold Seidler z UMCS w Lublinie [90].

Rys. 221. Datownik z okazji nadania tytułów doktora honoris causa UMCS profesorom bratnich uczelni [60]

15 maja 1971 roku Urząd Pocztowy Lublin 11 stosował stempel z okazji inauguracji na UMCS obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika. Stempel zawiera tekst: "... Podobnie jak niegdyś Kopernik otworzył ludzkości wrota makro-świata kosmosu, Maria Skłodowska-Curie była tą, która pokazała drogę do mikroświata materii wnętrza atomu i jego jądra.".

Rys. 222. Datownik z okazji inauguracji obchodów 500-lecia urodzin Mikołaja Kopernika (zbiory autora)

23 października 1974 roku Urząd Pocztowy Lublin 41 stosował datownik okolicznościowy z okazji XXX lat Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie [91].

Rys. 223. Datownik z okazji XXX lat Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej (zbiory autora)

15 kwietnia 1978 roku Urząd Pocztowy Lublin 11 stosował datownik okolicznościowy z okazji 25-lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS. Na rysunku przedstawiono tańczącą parę w strojach ludowych, z lewej strony daty 1953-1978.

Rys. 224. Datownik z okazji 25-lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS (zbiory autora)

Zespół Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie został założony w 1953 roku przez Stanisława Leszczyńskiego. Obecnie Zespół nosi imię swojego założyciela [92].
12 września 1978 roku Urząd Pocztowy Lublin 11 stosował datownik okolicznościowy z okazji Międzynarodowego Sympozjum Rusycystycznego, odbywającego się na UMCS. Na rysunku na tle otwartej księgi umieszczono symbolizujący Ziemię owal z zaznaczonymi równoleżnikami i południkami.

Rys. 225. Datownik z okazji Międzynarodowego Sympozjum Rusycystycznego (zbiory autora)

Rok później, 23 października 1979 roku Urząd Pocztowy Lublin 11 stosował datownik okolicznościowy z okazji XXXV lat Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie [93].

Rys. 226. Datownik z okazji XXXV lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (zbiory autora)

W 1983 roku Poczta Polska wyemitowała kartkę pocztową z okazji 30-lecia Zespołu Tańca Ludowego "Lubliniacy" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Numer katalogowy Cp 852, nominał 5 zł. Na znaczku opłaty przedstawiono tańczącą parę w strojach ludowych, kolejni tancerze w części ilustracyjnej. Autorem projektu jest K. Tarkowska. Nakład 210.500 sztuk [94].

Rys. 227. Kartka pocztowa 30-lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS (zbiory autora)

23 października 1984 roku Urząd Pocztowy Lublin 1 stosował datownik okolicznościowy z okazji 40-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Na datowniku postać Marii Curie-Skłodowskiej i skrót UMCS. W otoku napis: PIERWSZY UNIWERSYTET POLSKI LUDOWEJ.

Rys. 228. Datownik okolicznościowy 40-lecia UMCS (zbiory autora)

23 kwietnia 1988 roku Urząd Pocztowy Lublin 11 stosował datownik okolicznościowy z okazji XXXV lat Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej [95].
23 października 1988 roku Urząd Pocztowy Lublin 1 stosował datownik okolicznościowy: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1944-1988 [95]. Na datowniku przedstawiono portret uczonej.

Rys. 229. Datownik okolicznościowy Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 1944-1988 (zbiory autora)

W 2000 roku Rejonowy Urząd Poczty w Lublinie wydał kartkę pocztową beznominałową z okazji VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, zorganizowanego przez Koło Naukowe Historyków Studentów UMCS. Nakład 1000 sztuk [96].

Rys. 230. Kartka pocztowa beznominałowa VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów [96]

W 2003 roku Rejonowy Urząd Poczty w Lublinie wydał kartkę pocztową beznominałową z okazji 50-lecia Zespołu Tańca Ludowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W części ilustracyjnej zdjęcie papieża Jana Pawła II z zespołem. Nakład 500 sztuk [97].

Rys. 231. Kartka pocztowa beznominałowa 50-lecia Zespołu Tańca Ludowego UMCS [97]

23 października 2004 roku w Urzędzie Pocztowym Lublin 1 stosowany był datownik okolicznościowy z okazji 60-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Na datowniku przedstawiono stylizowaną liczbę 60 w otwartej księdze, z prawej strony u dołu napis LAT / UMCS.

Rys. 232. Datownik okolicznościowy z okazji 60-lecia UMCS (zbiory autora)

W 2014 roku Poczta Polska S.A. z okazji 70-lecia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wyemitowała kartki pocztowe beznominałowe. W części ilustracyjnej pierwszej z nich przedstawiono fotografię uczonej. Poniżej cytat "Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia." / Maria Curie-Skłodowska. U góry z prawej strony logo jubileuszu 70-lecia UMCS, u dołu logo Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 2018 roku jako Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie) oraz logo Polskiego Towarzystwa Chemicznego.
W części ilustracyjnej drugiej kartki logo jubileuszu 70-lecia UMCS na tle 9 fotografii obiektów Uniwersytetu, poniżej napis: 70 lat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej / Lublin, 2014 r. Kartki wyemitowano w nakładzie po 800 sztuk. Autorem projektów jest Eliasz Gola Studio Projektowe.

Rys. 233. Kartka pocztowa beznominałowa z Marią Curie-Skłodowską (zbiory autora)

Rys. 234. Kartka pocztowa beznominałowa 70-lecia UMCS (zbiory autora)

W 2016 roku Poczta Polska wyemitowała kartkę pocztową z serii Arboreta i ogrody botaniczne w Polsce: Ogród Botaniczny UMCS w Lublinie. Numer katalogowy Cp 1758, nominał A. Na znaczku opłaty kosaciec bezlistny. W części ilustracyjnej fotografia fragmentu ogrodu. Autorem projektu jest Agata Tobolczyk, fotografie pochodzą z archiwum Ogrodu Botanicznego UMCS. Nakład 11.000 sztuk.

Rys. 235. Kartka pocztowa Ogrodu Botaniczny UMCS w Lublinie (zbiory autora)

Literatura

[17] Myślicki A.: Katalog polskich stempli okolicznościowych, zeszyt 6, 1964-1965.
[20] Myślicki A.: Katalog polskich stempli okolicznościowych, zeszyt 8, 1968-1969.
[60] Myślicki A.: Katalog polskich stempli okolicznościowych, zeszyt 9, 1970-1971.
[88] UMCS. O Uniwersytecie, Historia, https://www.umcs.pl/pl/historia,66.htm, data dostępu 28.12.2018r.
[89] Katalog Znaków Pocztowych, 1969.07.21. 25-lecie PRL, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-zn-1969-zn1784, data dostępu 19.12.2018r.
[90] UMCS. Doktorzy honoris causa (1950-2014), https://www.umcs.pl/pl/doktorzy-honoris-causa-1950-2014-,4440.htm, data dostępu 18.01.2019r.
[91] Myślicki A.: Katalog polskich stempli okolicznościowych, zeszyt 11, 1974-1975, s. 30-31.
[92] Akademickie Centrum Kultury UMCS "Chatka Żaka". Zespół Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego, https://www.umcs.pl/pl/zespol-tanca-ludowego-umcs-im-stanislawa-leszczynskiego,9464.htm, data dostępu 28.12.2018r.
[93] Myślicki A.: Katalog polskich stempli okolicznościowych, zeszyt 14, 1979-1981, s. 54-55.
[94] Katalog Znaków Pocztowych, 1983.11.17. 30-lecie Zespołu Tańca Ludowego "Lubliniacy" Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-cp-1983-cp0852, data dostępu 28.12.2018r.
[95] Katalog Znaków Pocztowych, Datowniki okolicznościowe 1988r., https://www.kzp.pl/index.php?artykul=kat-do-do1988, data dostępu 28.12.2018r.
[96] Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, http://www.knhs.umcs.lublin.pl/pamiatki.html, data dostępu 28.12.2018r.
[97] Łaz A., Lewkowicz Z., Prokop L.: Ilustrowany katalog polskich pocztowych kart korespondencyjnych beznominałowych o tematyce Jan Paweł II, część Vb, rok 2003.

 

Jesteś tutaj: START | Nauka i technika | Polskie uniwersytety w filatelistyce. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie