Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Ignacy Jan Paderewski - 100. rocznica nadania tytuły Doktora honoris causa uniwersytetu we Lwowie

W roku 2012 przypada 100. rocznica nadania  Ignacemu J. Paderewskiemu tytuły Doktora honoris causa uniwersytetu we Lwowie,  z tej okazji chciałbym poświęcić ten artykuł jednemu z naszych najwybitniejszych rodaków.  Artyście, politykowi, ale przede wszystkim Patriocie.

Pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Parku Strzeleckim.

Każdy człowiek powinien zdawać sobie sprawę z faktu, że dobre i trwałe wyniki osiągnąć można jedynie drogą krótkich, lecz ciągłych, codziennych wysiłków. Jednorazowy wysiłek jest kompletnie jałowy. Prawdziwą umiejętność zarówno w nauce i w sztuce, jak i w każdych innych zajęciach, zdobyć można tylko codzienną pracą i codziennym wysiłkiem. I to jest bezwzględnie pewne.

29 października 2010 Sejm RP przyjął uchwałę, w której uczcił pamięć Ignacego Jana Paderewskiego w 150. W Rocznicę jego urodzin, natomiast Poczta Polska wprowadziła do obiegu walory filatelistyczne upamiętniające 150 urodziny Ignacego Jana Paderewskiego (1860-1941).

Autorką znaczka, arkusza sprzedażnego jak i koperty FDC, jest pani Marzanna Dąbrowska, znana artystka plastyk, autorka wielu walorów filatelistycznych, emitowanych przez Pocztę Polską.

Emisja walorów nastąpiła dnia 18 listopada 2010 roku, nakład znaczka to 600.000 szt. druk offsetowy, wartość 3 zł.

Fi 4351 - Ignacy Jan Paderewski.

Ignacy Jan Paderewski, to przede wszystkim utalentowany kompozytor, pianista, polityk, mąż stanu i filantrop. Jedna z najwybitniejszych postaci w historii Polski. Swoja działalnością patriotyczna przyczynił się do odbudowy niepodległej polski.

W latach 1872-1878 studia muzyczne w konserwatorium warszawskim, od 1881 roku studia kompozytorskie w Berlinie. Grę na fortepianie doskonalił u Teodora Leszetyckiego.

Debiutował, jako pianista w 1887 roku w Wiedniu. Do jego uczniów należeli: Henryk Sztompka, Stanisław Szpinalski, Zygmunt Strojewski.

W 1910 roku fundator Pomnika Grunwaldzkiego w Krakowie. W latach 1917-1919 jako członek Komitetu Narodowego Polskiego w Paryżu, podjął działalność polityczną na międzynarodowym forum dyplomatycznym na rzecz odrodzenia państwa polskiego. Dzięki jego zaangażowaniu prezydent Woodrow Wilson umieścił sprawę polską w 13 punkcie swego orędzia dotyczącego pokoju po zakończeniu I Wojny Światowej.

Współorganizował ochotnicze oddziały polskie w USA. Współzałożyciel, wraz z H. Sienkiewiczem, Komitetu Pomocy Polakom Ofiarom Wojny w Vevey i Polish Relief Fund w Londynie. W czasie świąt Bożego Narodzenia 1918 przyjechał do Poznania, co stało się impulsem do wybuchu powstania wielkopolskiego.

Od 16 stycznia 1919 roku do 9 grudnia 1919 roku pełnił funkcję premiera i ministra spraw zagranicznych. W czerwcu 1919 roku podpisał w imieniu Polski traktat wersalski. W latach 1920-1921 stały przedstawiciel Polski w Lidze Narodów. Następnie wycofał się z życia politycznego. W 1936 roku, wraz z W. Sikorskim, założył Front Morges.

Koperta FDC przedstawiająca Ignacego Paderewskiego z żołnierzami "Kadrówki" (S-1526) Fi 4351.

Koperta FDC przedstawia Ignacego Paderewskiego w otoczeniu Józefa Piłsudskiego, Stanisława Wojciechowskiego i żołnierzy  Kompani Kadrowej w Krakowie 9 sierpnia 1919 roku, w piąta rocznice wymarszu Pierwszej Kompani Kadrowej.  ?Kadrówka? był to pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 roku w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego z połączenia członków ?Strzelca? i Polskich Drużyn Strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego.

Korzystając z okazji, chciałbym dalej podążać za naszym wybitnym patriotom i jego miejscu w polskiej filatelistyce. Zacznę od wydania serii znaczków z 15 czerwca 1919 roku pt. Pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego. W skład serii wchodzi siedem znaczków. Ignacy Paderewski znajduje się na znaczku Fi 108.

      

Fi 108 i Fi 107 Sejm Ustawodawczy, frankatura dwukolorowa, widokówka wysłana 21.I.1920 z Warszawy do Zurychu, stempelek cenzury warszawskiej "Wr.1."

Pierwsze posiedzenie Sejmu Ustawodawczego rozpoczęło się 10 lutego o godz. 11.45. Na sali obecni byli: prezydent ministrów Paderewski, cały rząd z ministrami i podsekretarzami stanu, inni wysocy urzędnicy państwowi oraz publiczność, której z trudem udało się otrzymać wydawane wcześniej zaproszenia. Po zebraniu się wszystkich na sali  wszedł do niej naczelnik państwa Józef Piłsudzki. Posłowie przywitali go owacją na stojąco.

Panowie posłowie!

Półtora wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, znalazło swój tryumf w dniu dzisiejszym. Półtora wieku marzeń o wolnej Polsce czekało swego ziszczenia w obecnej chwili. Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, święto radości po długiej ciężkiej nocy cierpień.

W tej godzinie wielkiego serc polskich bicia czuję się szczęśliwym, że przypadł mi zaszczyt otwierać Sejm polski, który znowu będzie domu swego ojczystego jedynym panem i gospodarzem.

Radość dnia dzisiejszego byłaby stokroć większą, gdyby nie troska, że zbieracie się w chwili niezwykle ciężkiej. Po długiej, nieszczęsnej wojnie świat cały, a z nim i Polska, czekają z tęsknotą upragnionego pokoju. Tęsknota ta w Polsce dziś ziścić się nie może. Synowie Ojczyzny muszą iść, by bronić granic i zabezpieczyć Polsce swobodny rozwój.

Sąsiedzi nasi, z którymi pragnęlibyśmy żyć w pokoju i zgodzie, nie chcą zapomnieć o wiekowej słabości Polski, która tak długo stała otworem dla najazdów i była ofiarą narzucania jej obcej woli przemocą i siłą.

Nie chcemy mieszać się do życia wewnętrznego któregokolwiek z naszych sąsiadów, lecz pozwolić nie możemy, by pod jakimkolwiek bądź pozorem, chociażby pod pozorem rzekomego dobrodziejstwa, naruszano nasze prawo do samodzielnego życia.

Nie oddamy ani piędzi ziemi polskiej i nie pozwolimy, by uszczuplano nasze granice, do których mamy prawo.

Dążności naszych sąsiadów sprawiły, że ze wszystkimi nimi znajdujemy się obecnie w otwartej wojnie lub co najmniej w stosunkach mocno naprężonych.

Jasną stroną w naszych stosunkach zewnętrznych są zacieśniające się węzły przyjaźni z państwami Ententy. Głęboka sympatia łączyła już dawniej Polskę ze światem demokratycznym Europy i Ameryki, nie szukającym sławy w podbojach i ucisku innych narodowości, a pragnącym ułożenia stosunków w myśl zasad sprawiedliwości i słuszności.

Sympatia ta spotęgowała się, gdy sławne armie państw sprzymierzonych, druzgocąc ostatnią potęgę naszych ciemiężycieli, wyzwoliły Polskę z niewoli.

Jestem przekonany, że serdeczne uczucia i niezaprzeczona wspólność interesów z tymi państwami uczynią niezbędną dla nas z ich strony pomoc wydatną i skuteczną.

Naród polski przez półtora wieku zmuszany był stosować się do praw narzuconych przez obcą przemoc. Nie mogąc normować swego życia według własnej woli, zatracił przez ten długi okres poczucie prawa i wiarę we własne siły.

Obdarzeni dziś zaufaniem narodu dać mu macie podstawy dla jego niepodległego życia w postaci prawa konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Na tej podstawie utworzycie rząd oparty o prawa, przez wybrańców narodu ustanowione. Prawa, przez was uchwalone, będą początkiem nowego życia wolnej i zjednoczonej Ojczyzny.

Polska, otoczona zewsząd przez wrogów, musi posiadać armię, która by mogła sprostać sowim ciężkim zadaniom. Macie poprzeć i rozwinąć rozpoczętą budowę wojska tak, by Ojczyzna, zasłonięta piersiami żołnierza, mogła się czuć bezpieczną i przeświadczoną, że honoru jej i praw broni silna i dobrze wyposażona armia.

Wreszcie zwrócicie, panowie, niechybnie baczną uwagę na niedomagania naszego życia gospodarczego, upośledzonego przez gospodarkę obcych i zrujnowanego silnie przez wojnę i okupację. W tej dziedzinie należyte uregulowanie spraw znajdującego się w upadku przemysłu i niezbędnych reform agrarnych w duchu postępu i wielkich demokracyj Zachodu stworzy zdrowe podstawy dla siły duchowej narodu i da trwałe podłoże dla budowy jego przyszłości.

Życząc panom powodzenia w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy, ogłaszam pierwszy Sejm wolnej i zjednoczonej Rzeczypospolitej Polskiej za otwarty i powołuję najstarszego z panów, posła Ferdynanda Radziwiłła, do objęcia tymczasowego przewodnictwa.

Następny walor z polskim kompozytorem to wydany 16 września 1960 roku znaczek o nr Fi 1042. 100.rocznica urodzin Ignacego Paderewskiego.

Koperta FDC S-216 i znaczek Fi 1042 upamiętniające 100.rocznice urodzin Paderewskiego.

Temat znaczka nawiązuje do działalności artystycznej Paderewskiego jako wybitnego kompozytora i pianisty, przez ponad 50 lat swojej kariery artystycznej zyskał sławę jednego z największych pianistów.

Był artystą najlepiej zarabiającym, grywał w najlepszych  salach koncertowych ówczesnej Europy, a jego występy swą obecnością zaszczycały  koronowane głowy Europy. Paderewskiego znały kraje całej Europy, obydwu Ameryk i Południowej Afryki, a także Australii, Nowej Zelandii oraz Tasmanii.                  

Artysta z ogromną pasją oddawał się nie tylko wykonywaniu, ale i komponowaniu muzyki. Jego utwory utrzymane są w stylistyce neoromantycznej, bardzo często przybierają formy klasyczne, pojawiają się w nich także formy taneczne, takie jak, kujawiaki, mazurki  i krakowiaki.

Zabraniano nam Słowackiego, Krasińskiego, Mickiewicza. Nie zabroniono nam Chopina. A jednak w Chopinie tkwi wszystko, czego nam wzbraniano: barwne kontusze, pasy złotem lite, posępne czamarki, krakowskie rogatywki, szlacheckich brzęk szabel, naszych kos chłopskich połyski, jęk piersi zranionej, bunt spętanego ducha, krzyże cmentarne, przydrożne wiejskie kościółki, modlitwy serc stroskanych, niewoli ból, wolności żal, tyranów przekleństwo i zwycięstwa radosna pieśń.

 

Najważniejsze Dzieła:

  • Menuet G-dur (1886)       . 
  • Koncert fortepianowy a-moll (1888)         .              
  • Fantazja polska na fortepian i orkiestrę (1893) .
  • Symfonia h-moll (1907)
  • Utwory fortepianowe, m.in. Humoreski koncertowe (ze znanym Krakowiakiem fantastycznym)
  • Pieśni solowe, duety
  • Opera Manru (wyst. Drezno 1901)

22 maja 1986 roku został wydany znaczek Fi 2879 z okazji Międzynarodowej Wystawy Filatelistycznej ?Ameripex ?86? która odbyła się w Chicago.

Znaczek Fi 2879 Międzynarodowa Wystawa Filatelistyczna "Ameripex ?86".

Kolejne znaczki zostały wydane 11 listopada 1988 roku z okazji 70.rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. (Fi 3021 ? 3028)

Ignacy Paderewski na zn Fi 3026.

Ignacy Paderewski w walce o niepodległość Polski odegrał kluczową rolę, działając  głównie na zachodzie. Jego aktywność przyczyniła się do spotkania z

Prezydentem W.Willsonem, któremu w styczniu 1917 roku przekazał memoriał na temat Polski. Być może z tego powodu sprawa niepodległości naszego kraju znalazła się w słynnych 14 punktach Wilsona. Wraz z Romanem Dmowskim reprezentował Polskę na konferencji w Paryżu, zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową.

13 listopada 1918 roku pierwsze oddziały armii polskiej sformowane z częstochowskich ochotników, złożyli przysięgę na placu przed  kościołem Św. Jakuba

Stojąc w szeregach Armii Narodowej, uroczyście w obliczu Boga Wszechmogącego, Trójcy Świętej Jedynej, Ślubuję jedynie Ojczyźnie mojej Rzeczpospolitej Polskiej i sprawie narodu całego na każdym miejscu służyć, kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić...

Ochotnicy częstochowscy dotrzymywali słów przysięgi walcząc i umierając za Ojczyznę pod Lwowem i Wilnem, w obronie Warszawy i nad Niemnem.

Blok 93 70.rocznica odzyskania niepodległości Polski 1918-1988. Fi 3026 Paderewski, 3027 Piłsudski, 3028 Narutowicz.

Pozostałe dwa walory nawiązują do jednego tematu ? rocznicy podpisania Traktatu Wersalskiego. Emisja 21 listopada 1989 roku - 70 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego i 28 czerwca 1999 roku - 80 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego

Fi 3083 70 rocznica podpisania Traktatu Wersalskiego.

Ignacy Paderewski 28czerwca 1919 roku podpisał w imieniu Polski traktat wersalski ? był  to główny układ pokojowy kończący I wojnę światową. Został ratyfikowany 10 stycznia 1920 roku i z tą datą wszedł w życie. Traktat ustalił wiele granic międzypaństwowych w Europie oraz wprowadził nowy ład polityczny.

Traktat wersalski został zawarty podczas paryskiej konferencji pokojowej, trwającej od 18 stycznia 1919 roku do 21stycznia 1920 roku. Brało w niej udział 27 zwycięskich państw. Polska była reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego, Romana Dmowskiego oraz Władysława Grabskiego. Państwa pokonane w I wojnie światowej (Niemcy, Austro-Węgry, Turcja, Bułgaria) nie zostały dopuszczone do konferencji. Przedstawiono im tylko traktaty do podpisania. Rosja Radziecka nie została zaproszona, gdyż mocarstwa Ententy nie uznawały rządu bolszewickiego, który podpisał osobny pokój z Niemcami w 1918 roku (pokój brzeski).

FDC S-1122 i  Fi 3629, 80 rocznica  podpisania Traktatu Wersalskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 7 stycznia 2009 roku, przyjął uchwałę w sprawie traktatu wersalskiego autorstwa Bogusława Kowalskiego . W uchwale, przyjętej przez aklamację, posłowie złożyli hołd "wszystkim Polakom zaangażowanym w walce o polską sprawę w czasach zaborów oraz w trakcie konferencji pokojowej w Paryżu, a w szczególności delegatom pełnomocnym Ignacemu Janowi Paderewskiemu i Romanowi Dmowskiemu ".

Jak podkreślono, podpisy Paderewskiego i Dmowskiego pod dokumentem wersalskim "przypieczętowały powrót Polski mapę Europy i świata". "Polska, po 123 latach niewoli, wracała do rodziny niepodległych państw europejskich, mając dostęp do morza i odzyskując ziemie zaboru pruskiego - Wielkopolskę, Śląsk i Pomorze Gdańskie" - czytamy w uchwale.

Zaznaczono jednocześnie, że mocarstwa zwycięskiej koalicji "uznawały, że rozbiory Polski były zbrodnią, którą należy raz na zawsze przekreślić". "To zwycięstwo Polski było możliwe dzięki wieloletnim wysiłkom niepodległościowym wielu środowisk i nurtów politycznych" - napisano w uchwale.

Sejm złożył także podziękowanie "tym wszystkim, którzy przypominają współczesnemu pokoleniu o tym ważnym wydarzeniu"

Sarkofag, w którym został pochowany I.J.Paderewski -, Bazylika Archikatedralna św. Jana Chrzciciela.

 

Ordery i medale otrzymane przez Ignaca Paderewskiego w Polsce i na świecie.

Order Orła Białego

Order Virtuti Militari V kl. (pośmiertnie)

Legia Honorowa

Order Imperium Brytyjskiego

Doktoraty honoris causa uniwersytetów we Lwowie (1912), Krakowie (1919) i Poznaniu (1924), jak również kilku uczelni amerykańskich.

Honorowy obywatel Warszawy

Filister honoris causa korporacji akademickiej Patria

 

Paweł Kwiatkowski

Żródła:

Zdjęcia - Wikipedia.

FDC - z kolekcji własnej

Znaczki Pocztowe - udostępnił skany Ryszard Jabłoński

Jesteś tutaj: START | Polska filatelistyka | Ignacy Jan Paderewski - 100. rocznica nadania tytuły Doktora honoris causa uniwersytetu we Lwowie