Kontynuujemy prezentację przesyłek z okresu inflacji w Polsce w latach 1919-1923. Jak wcześniej pisaliśmy to okres niezwykle ciekawy, w którym wydano szereg znaczków a całości z tego okresu opłacane były znaczki wielu wydań jednocześnie bądź znaczkami jednego wydania ale w bardzo dużej liczbie.


List zagraniczny polecony z Pabjanic do Bazylei nadany 5.II.1923 r.
List zagraniczny polecony z Łodzi do Bazylei nadany 19.XI.1923 r.
List zagraniczny zwykły z Subkowych do Poczdamu nadany 21.11.1923 r.
List zagraniczny polecony z Wrześni do Lipska nadany 2.3.1924 r.


List zagraniczny polecony z Pabjanic do Bazylei nadany 5.II.1923 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 400 mkp wykorzystując do tego 20 znaczków o nominale 20 mkp z  wydania obiegowego "siewca". Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek zagranicznych z dnia 15.12.1922 r., wg której opłata za list zwykły do 20 g wynosiła 200 mkp, opłata za polecenie - 200 mkp. Znaki opłaty naklejona na rewersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem PABJANICE z wyróżnikiem *b*. Na awersie koperty znajduje się stempel polecenia koloru czarnego R-PABJANICE z odręcznie wpisanym numerem przesyłki 285. Na rewersie koperty jest datownik odbiorczy z datą 11.II.23.
-Powrót do menu-


List zagraniczny polecony z Łodzi do Bazylei nadany 19.XI.1923 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 40 tyś. mkp wykorzystując do tego 20 znaczków o nominale 2000 mkp każdy z wydania Orzeł duży - wyd. uzupełniające do wydania poprzedniego. Opłata jest zgodna z taryfą dla przesyłek zagranicznych z dnia 1.11.1923 r., wg której opłata za list zwykły do 20 g wynosiła 20 tyś. mkp, opłata za polecenie - 20 tyś. mkp. Znaki opłaty naklejona na awersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem ŁÓDŹ 1 z wyróżnikiem *p*. Na awersie koperty znajduje się stempel polecenia koloru czerwonego ŁÓDŹ 1a z odręcznie wpisanym numerem przesyłki 12904. Na rewersie koperty jest datownik odbiorczy  z datą 23.XI.23.
-Powrót do menu-


List zwykły zagraniczny z Subkowych do Poczdamu nadany 21.11.1923 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 20 tyś. mkp wykorzystując do tego znaczki dwóch wydań; wydania Orzeł duży - wyd. uzupełniające do wydania poprzedniego o nominale 500 mkp (Fi 143) w liczbie 28 oraz 2 znaczki o nominale 3 tyś mkp (Fi 165) wydania 150-lecie utworzenia KEN i 450. rocznica urodzin M. Kopernika. Opłata jest zgodna z taryfą zagraniczną z 1.11.1923 r., za list zagraniczny do 20g. Znaki opłaty naklejono na froncie i rewersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem SUBKOWY z wyróżnikiem (POMORZE)
-Powrót do menu-


List zagraniczny polecony z Wrześni do Lipska nadany 2.3.1924 r.

Przesyłkę opłacono w kwocie 1 mln 100 tyś. mkp wykorzystując do tego znaczki dwóch wydań; wydania Duży orzeł na tarczy barokowej o nominale 200 tyś. mkp (Fi 177) w liczbie 5 oraz 20 znaczki o nominale 5 tyś mkp (Fi 166) wydania 150-lecie utworzenia KEN i 450. rocznica urodzin M. Kopernika. Opłata jest zgodna z taryfą zagraniczną z 1.03.1924 r., za list zagraniczny do 20g 550 tyś mkp, za polecenie - 500 tyś. mkp. Znaki opłaty naklejono na froncie i rewersie koperty. Zostały one unieważnione dwuobrączkowych datownikiem z mostkiem WRZEŚNIA z wyróżnikiem **d. Na stronie adresowej znajduje się czarny stempelek polecenia R-WRZEŚNIA z odręcznie wpisanym numerem 67. Na rewersie koperty jest datownik odbiorczy  z datą 5.3.24.
-Powrót do menu-