Szukamy wszelkich informacji i dokumentów (kartki pocztowe, adresy przesyłowe dla paczek, nazwy i adresy organizacji pomocowych) na temat zorganizowanej pomocy ze Szwecji dla Polaków w Generalnym Gubernatorstwie.

 


Szwedzki Czerwony Krzyż – wojenna pomoc dla Polaków
     Szwedzki Czerwony Krzyż (szwedzki: Svenska Röda Korset) jest organizacją non-profit założoną w 1865 r. „Białe autobusy”to akcja humanitarna SzCK  przeprowadzona wiosną 1945 r. na zlecenie rządu Szwecji. Celem akcji było uwolnienie więźniów skandynawskich i innych narodowości z niemieckich obozów koncentracyjnych przed zakończeniem wojny. Około 7,5 tys. uratowanych stanowili obywatele polscy. Na prośbę UNRRA Szwecja przyjęła 10 tys. więźniów, w tym 5,5 tys. z obywatelstwem polskim. Łącznie w 1945 r. przebywało w Szwecji około 15 tys. obywateli polskich. 60% stanowiła ludność żydowska, która w większości odmawiała repatriacji do kraju. Nie znaleziono zwartych informacji o pomocy SzCK Polakom podczas wojny.

Obecnie w ponad tysiącu lokalnych oddziałach zarządzanych przez lokalne komitety działa 25 tys. wolontariuszy. Adres SzCK: Lindhagensgatan 126, Sztokholm, pocztowy Box 301 82.
Za ilustracje serdecznie dziękujemy Mirosławowi Miętusowi.

1. Szwedzki Czerwony Krzyż, https://www.rodakorset.se, dostęp 10.03.2024.
2. Szwedzi ratujący ofiary wojny, https://www.polityka.pl/pomocnikhistoryczny/1954684,1,szwedzi-ratujacy-ofiary-wojny.read, dostęp 10.03.2024.