Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Regulamin

1. Publikujemy tylko ogłoszenia dotyczące zakupu, sprzedaży lub wymiany walorów z szeroko pojętej filatelistyki.
2. Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna.
3. Ogłoszenie mogą zbyć zamieszczane zarówno przez osoby fizyczne jak i przez firmy. Warunkiem koniecznym jest rejestracja użytkownika na stronie i-kf.pl.
4. Każdy użytkownik może mieć jednocześnie aktywnych maksymalnie 7 ogłoszeń.
5. Każde ogłoszenie jest aktywne przez 30 dni od dnia publikacji. Po tym okresie jest ono automatycznie usuwane.
6. Zabroniona jest publikacja ogłoszeń z ofertami zakupu lub sprzedaży towarów, którymi obrót jest zabroniony przez prawo.
7. Administrator strony i-kf.pl nie odpowiada za treść publikowanych ogłoszeń oraz za dane osobowe i kontaktowe podane przez Ogłoszeniodawcę.
8. Ogłoszenie może zawierać maksymalnie 1000 znaków.
9. Niedozwolone jest używanie w treści ogłoszenia formatowań i/lub znaczników HTML. Nie zastosowanie się do tego punktu regulaminu będzie skutkowało usunięciem ogłoszenia.
10. Administrator strony i-kf.pl zastrzega sobie prawo usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyny oraz bez powiadamiania o tym fakcie Ogłoszeniodawcy.
11. Niedozwolone jest reklamowanie w treści ogłoszeń produktów lub usług nie związanych z filatelistyką lub umieszczanie linków do stron internetowych reklamujących takie produkty lub usługi. Pojawienie się takich reklam skutkować będzie usunięciem ogłoszenia, bez powiadomienia o tym fakcie Ogłoszeniodawcy..
12. Administrator strony i-kf.pl nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Ogłoszeniodawcą, a Nabywcą walorów filatelistycznych zawartych w ogłoszeniu, tym samym nie odpowiada on za skutki prawne zawartych umów.

Jesteś tutaj: START