Internetowe Koło Filatelistów informuje, że na swoich stronach www stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka).
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie przez nas cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

 

Font Size

SCREEN

Profile

Menu Style

Cpanel

Siedziba ostrowskiej poczty wdzięcznym tematem emisji filatelistycznych

Wybrane osoby, wydarzenia historyczne lub budowle mają tę cechę, że są wielokrotnie upamiętniane  poprzez przygotowanie i wprowadzenie do obiegu, związanych z nimi znaków pocztowych. Zbiega się to zwykle z kolejnymi jubileuszami urodzin, obchodów rocznic doniosłych zdarzeń, bądź kolejną rocznicą oddania do użytku takich obiektów. Z pozoru tego typu wielokrotne „powtórki” mogą  wydawać się zbędne.

To jednak dopiero odszukanie i opisanie walorów poświęconych takim wąskim tematom uświadamia kolekcjonerom, że poczta nie stroni od tego typu emisji. Zapewne każdy filatelista potrafi wskazać konkretny przykład postaci, faktów z przeszłości bądź budynku, które częściej niż inne inspirują pomysłodawców i projektantów takich, okazjonalnych walorów.

Mój typ (skala regionalna) w tego rodzaju plebiscycie to placówka Urzędu Pocztowego w Ostrowie Wielkopolskim, tzw. „ostrowska jedynka”. Najstarsze, znane mi, wykorzystanie motywu tego budynku na wydawnictwach pocztowych pojawia się jako dodruk za zezwoleniem Ministerstwa Łączności: „Zezw. M. Łączności PEZ 406 z dnia 1986.06.13” na całostce Cp 857. Na opisywanej kartce pocztowej obok znaku opłaty o nominale 5 zł z Clematis macropetala widoczna jest grafika przedstawiająca ówczesny Urząd Pocztowo-Telekomunikacyjny Ostrów Wlkp.1 zlokalizowany przy ówczesnej ul. Gen. Świerczewskiego 22. Było to upamiętnienie 100-lecia tego obiektu. O rocznicy informowały towarzyszące rysunkowi daty 1886 – 1986 (il.1).

Il.1

 

Il.2

 

Il.3

Ta sama budowla pojawia się na okolicznościowym datowniku ze stałą datą 1986.10.25 i hasłem: 100 lat Urzędu Pocztowo-Telekomunikacyjnego Ostrów Wlkp.1 – 86 274 Myślicki KPSO (il.2). Z tej okazji miejscowa placówka stosowała również ozdobną nalepkę polecenia z tekstem: „63-400 Ostrów Wlkp.1 100-lecie UPT” i rysunkiem herbu miasta (na il.3 ostemplowana datownikiem eksploatacyjnym). Ponadto od 25 października 1986 roku stosowano ozdobny datownik ze zmienną datą – 86 410 Myślicki KPSO. Okazjonalny napis wzbogacony został rysunkiem wieńca laurowego z inskrypcją 100 lat (il.4). Na ilustracji 5 przesyłka z początku 1987 roku, na której odbito opisywany znak pocztowy.

 

Il.4

Il.5

Rejonowy Urząd Poczty w Kaliszu w latach 1994 -2004 wyemitował serię okolicznościowych kartek  korespondencyjnych bez znaku opłaty z wizerunkiem różnych placówek pocztowych. W części graficznej jednej z „beznominałówek” znalazł się również budynek „ostrowskiej jedynki”. Towarzyszył mu rysunek trąbki pocztowej i hasło reklamowe „Druki bezadresowe przyjmujemy dla każdego adresata w kraju”. Łącznie wydrukowano 120.000 szt. kartek – trzy różniące się między sobą jedynie detalami nakłady po 40.000 sztuk każdy (il.6 i 7).

 

Il.6

Il.7

Kolejną okazją do zaprezentowania zabytkowej budowli stały się uroczyste obchody jej 125-lecia w 2011 roku, połączone z przypadającym w październiku Dniem Filatelisty i Dniem Znaczka Pocztowego. Z tej okazji stosowano okolicznościowy datownik pocztowy oraz emitowano kartkę beznominałową (il.8). Więcej informacji na ten temat znajduje się w kwartalniku „Filatelista Kaliski” nr 3-4 z 2011 roku.

 

Il.8

Il.9

Z kolei od 21. października 2016 roku przez 28 dni w UP Ostrów Wlkp.1 stosowano okolicznościowy datownik ze stałą datą z okazji 130.rocznicy oddania do użytku budynku miejscowej poczty. Dlatego w centralnej części datownika projektant umieścił rysunek, położonego przy ul. Kolejowej 22, zabytkowego gmachu pocztowego. Hasło na datowniku, nawiązujące do rocznicy powstania budynku, jest uzupełnione o lata 1886 – 2016 oraz nazwą placówki stosowania i datą 21.10.2016 (il.9). Dodatkowo specjalnie na ten jubileusz Poczta Polska S.A. wydała tematyczną kartkę korespondencyjną. W części ilustracyjnej umieszczono: u góry fotografię przedstawiającą część fasady ze schodami prowadzącymi do sali obsługi klienta, u dołu szkic całego obiektu. Oddziela je napis 130-LECIE BUDYNKU POCZTY OSTRÓW WIELKOPOLSKI 1. Autorem projektu opisywanej kartki pocztowej podobnie jak i okolicznościowego datownika był Marek Galarowicz. Nakład korespondentki, wprowadzonej do obiegu pocztowego 21.10.2016 roku wyniósł tylko 200 szt. Była ona dostępna w sprzedaży w UP Ostrów Wlkp.1 do wyczerpania zapasów. Z okazji jubileuszu emitowano też spersonalizowany znak opłaty pocztowej (Szop), później pod nazwą „MójZnaczek”. Przygotowano 10 arkuszy (90 sztuk) walorów z wizerunkiem obecnie najstarszego budynku pocztowego w Ostrowie Wielkopolskim. Znaczek zaprojektował Tomasz Guliński, a inicjatorką jubileuszowej emisji pocztowo-filatelistycznej była Judyta Gulińska, naczelnik UP Ostrów Wlkp.1. Wspomniany datownik i towarzyszące mu wydawnictwa są już zatem kolejną, na przestrzeni ostatnich ponad 30 lat, próbą utrwalenia wizerunku poczty w mieście nad Ołobokiem. W tym czasie doszło między innymi do zmiany nazwy ulicy z Gen. Świerczewskiego na Kolejową.

Niektóre znaki pocztowe jak pokazane na ilustracjach, zapomniane już nieco, całostka z dodrukiem czy nalepka polecenia nie są już emitowane przez naszego Operatora Narodowego. Inne jak zamawiany indywidualnie znak opłaty pocztowej „MójZnaczek”, czy kartki beznominałowe znalazły uznanie wśród kolekcjonerów. W załączonej do tekstu tabeli przedstawiłem opisane w tekście walory, zwracając szczególnie uwagę na liczbę wydawnictw pocztowych z motywem budynku „ostrowskiej jedynki”.

kliknij tabelę aby powiększyć

Literatura
1. Marek Sikora, Maciej Bukczyński, Katalog kartek, kopert okolicznościowych i widokówek wydanych przez RUP w Kaliszu w latach 1994-2004. Wydawca: ppup Poczta Polska RUP Kalisz 2005.
2. „Filatelista Kaliski” z 2011 r. nr 3-4 s. 2 i 11-12 oraz 13 -15.
3. „Filatelista Kaliski” z 2016 r. nr 3-4 s. 30-31.

Jesteś tutaj: START | Historia poczty | Siedziba ostrowskiej poczty wdzięcznym tematem emisji filatelistycznych